30.11.2017. godine

Šta je neophodno za izradu kvalitetnog poslovnog plana i kako da ga samostalno izrade preduzetnici sa područja opštine Mali Zvornik i oni koji se spremaju da to postanu imali su priliku da nauče u okviru trodnevnog seminara, koji je protekle sedmice organizovalo lokalno udruženje preduzetnika. Osim o izradi biznis planova, polaznici obuke mogli su da saznaju više i o marketingu, kao veoma važnom segmentu poslovanja, te načinima i tehnikama prodaje. Edukacija je održana u okviru projekta „Podsticaj i podrška razvoju preduzetništva na teritoriji opštine Mali Zvornik“, finansiranog od strane lokalne uprave. 

„Radionica je okupila 25 učesnika, među kojima i učenike četvrtog razreda srednje ekonomske  škole“, kaže Ivan Selenić, koordinator projekta. On je pojasnio da su polaznici tokom prvog dana, nakon teorijskog dela, bili u prilici da, na osnovu sopstvenih poslovnih ideja, kreiraju male biznis planove. Sledećeg dana, u okviru edukacije o marketingu, bavili su se pitanjima vezanim za istraživanje tržišta i oglašavanje, dok su u završnici seminara, kroz praktičan rad i primere, učili o načinima i tehnikama prodaje. 

Predavač na treningu bio je Mlađan Crkvenjaš, diplomirani ekonomista i stručnjak u oblasti menadžmenta i marketinga, sa bogatim iskustvom u predavanjima zasnovanim na principima i modelima društvenog obrazovanja, koja podrazumevaju grupni rad, intereaktivne načine učenja i induvidualni rad, uz podsticanje odgovornosti i kreativnosti učesnika.

Prema rečima Suzane Repović, iz lokalne Kancelarije za lokalni ekonomsli razvoj, koja je pružila punu podršku realizaciji projekta, sprovedena edukacija bila je veoma korisna za sve učesnike. 

“Realizacijom obuke, preduzetnicima sa područja malozvorničke opštine pružena je prilika da saznaju više o savremenim tokovima poslovnih inicijativa i savladaju veštinu kreiranja, apliciranja i sprovođenja projekata i poslovnih ideja”, rekla je Repović, dodajući da smatra da takvih obuka treba da bude više.  

Projekat „Podsticaj i podrška razvoju preduzetništva na teritoriji opštine Mali Zvornik“, osim edukacije preduzetnika, imao je za cilj i njihovo povezivanje i umrežavanje, radi podsticanja razmene iskustava i ideja i ostvarivanja pozitivnih rezultata u radu. 

Ljiljana Ristanović

 {gallery}/2017/2017-12-01_preduzetnistvo/{/gallery}