Р. Бр.Број лок. условаИнвеститор
(подносилац захтева)
Датум издавања
1.353-1/15-03Чирковић Кајо, Брасина03. 03. 2015.
2.353-2/15-03Смиљанић Драган, Велика Река30. 03. 2015.