Savetujemo one koji su u povišenom riziku od teške bolesti zbog infekcije Korona virusom da posebno

POŠTUJU MERE SOCIJALNE DISTANCE! 

  • Stariji od 70 godina bez obzira na zdravstveno stanje. 
  • Mlađi od 70 godina ako imaju neko od sledećih stanja

           (svi koji dobijaju treba da dobiju vakcinu protiv gripa svake godine):

  • Hronične respiratorne bolesti, kao što su astma, hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), emfizem ili bronhitis,
  • Hronične srčane bolesti, kao što je srčana insuficijencija,
  • Hronične bubrežne bolesti,
  • Hronična oboljenja jetre,
  • Hronične neurološke bolesti: Parkinsonova bolest, bolest motornog neurona, multipleks skleroza, cerebralna paraliza…
  • Dijabetes
  • Bolesti slezine: anemija srpastih ćelija, odstranjena slezina;
  • Oslabljen imuni sistem – HIV i AIDS, terapija kortikosteroidima, hemoterapija…