Republika Srbija 
Opština Mali Zvornik 
PREDSEDNIK OPŠTINE 
Broj:06-2041/8 
Dana. 26.11.2015.godine 
Mali Zvornik

U skladu sa članom 27. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnnk RS“ br. 126/14), Predsednik opštine Mali Zvornik dana 26.11.2015.godine objavljuje

INFORMACIJU

Obaveštavaju seesnici Konkursa – Javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Zvornik u 2015. godini br.06-2041 /1 od 26.10.2015. godine, koji je objavljen dana 30.10.2015. godine u nedeljnom listu „Lozničke novine“ i na sajtu opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

koji su dobili Rešenjem Predsednika opštine Mali Zvornik broj: 06-2041/7 od 26.11.2015. godine, manji iznos sredstava od traženog iznosa.

da bez odlaganja, u roku od dva dana od dana objavljivanja ove nnformacije, dostave na adresu opstinamalizvornik@gmail.com novu specifikaciju troškova u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome, da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Informacija za učesnike konkursa>>>

Rešenje o dodeli sredstava>>>