Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1006/2
Дана, 26.09.2014. године
МАЛИ ЗВОРНИК  

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о одлагању 20. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник 

             Обавештавамо Вас да је 20. редовну седницу Скупштине општине Мали Зворник, која је била одложена за 26.09.2014. године, тог дана, председник Скупштине општине, због непостојања кворума за рад одложио за 24.10.2014. године (петак) са почетком у 11 часова, место одржавања сала Скупштине општине Мали Зворник.

 

        С поштовањем, 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК
                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                 Мр Милан Tодоровић, с.р.