Dana 11.09.2020. godine u kamenolomu „Amajić“, preduzeće „STOBEX“ doo Loznica obaviće miniranje.

Miniranje bi prema planu trebalo da bude u periodu od 14,00 do 17,00 časova.

Pripremu miniranja i samo miniranje će izvršiti preduzeće „BEAT SRB“ Loznica.