Беличасти дим из новоизграђене топлане у Малом Зворнику, која је недавно пуштена у рад, је водена пара која се ослобађа приликом сагоревања биомасе.

Да нису у питању штетне материје већ вишак воде из сирове дрвне сечке објаснио је Марко Милић, представник предузећа „Јужна Бачка“, извођача радова на изградњи топлане, одговарајући на питања и коментаре грађана забринутих за то колика је штетност дима који се издваја приликом рада новог котла.

Он је навео да је котловско постројење урађено према смерницама Европске уније, те да је испуњеност норми дефинисаних најсавременијим ЕУ стандардима био услов да би такво постројење могло да буде направљено.

Основно гориво које се користи за рад топлане је такозвана сечка дрвета, добијена дробљењем сирових стабала и грањевине, која је CO2 неутрална, односно не доприноси повећању емисије угљен – диоксида у атмосферу, али садржи воду која испарава приликом сагоревања дрвне сечке.

„Будући да је дрвна сечка настала дробљењем сировог дрвета садржи велику количину влаге. Сагоревањем у ложишту влага, односно вода испарава и излази са продуктима сагоревања кроз димњак. У додиру са хладним ваздухом пара се кондензује што се манифестује белим облаком паре, слично као када се формира бели дим приликом дисања на хладном ваздуху“, објаснио је Милић.

Он је додао да је само сагоревање потпуно контролисано и у складу са важећом Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање, која је у складу са ЕУ директивама.

Милић је додао да су за производњу енергије за грејање до сада коришћена фосилна горива у застарелим постројењима, при чему је емисија загађивача била вишеструко већа.

Међу фотографијама у прилогу текста је и фотографија са мерења емисија загађујућих материја приликом рада новог котла, која показују вишеструко ниже вредности параметара од максимално дозвољених.

Љиљана Ристановић