Opštinskom upravom rukovodi načelnik Opštinske uprave.

Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.

Načelnik Opštinske uprave ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Zamenik načelnika Opštinske uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik.

Načelnik Opštinske uprave:

 • predstavlja i zastupa Opštinsku upravu
 • organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih
 • pokreće, vodi, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti i izriče disciplinske mere
 • daje Opštinskom veću predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Mali Zvornik
 • objedinjuje i usmerava rad organizacionih jedinica, raspoređuje rukovodioce organizacionih jedinica u upravi
 • rešava sukob nadležnosti između organizacionih jedinica, daje posebna ovlašćenja rukovodiocima organizacionih jedinica, odnosno zaposlenima koji donose rešenja u upravnom postupku
 • izdaje, po potrebni, naloge za rad svim zaposlenima u okviru opštinske uprave
 • rešava o izuzeću službenog lica u opštinskoj upravi
 • donosi pravilnike, naredbe, upustva i rešenja u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima
 • obavlja idrugeposlove utvrđene zakonom, statutomopštine i odlukomo opštinskoj upravi

Načelnik opštinske uprave opštine Mali Zvornik

Marizela Andrić
diplomirani pravnik

Kancelarija br: 15

Tel. 015/471-300 – centrala

Email: nacelnik@malizvornik.rs

Zamenik načelnika opštinske uprave opštine Mali Zvornik

Branko Ilić
diplomirani pravnik

Kancelarija br: 18

Tel. 015/7-195-188 – lokal 118

Email: zamenik.nacelnika@malizvornik.rs