Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу септембру 2014. године

 

REDNI BROJ

BROJ REŠENJA

PORESKI OBVEZNIK

DATUM URUČENJA

1

436-2 / 488

 TOMIĆ VELIZAR MIROSLAV

02.09.2014

2

501-22 / 594

 TOMIĆ VELIZAR MIROSLAV

02.09.2014

3

436-2 / 1982

 IGNJATOVIĆ MITAR GRUJICA

03.09.2014

4

501-22 / 2408

 IGNJATOVIĆ MITAR GRUJICA

03.09.2014

5

501-22 / 2221

 IVANOVIĆ MARKA MILOŠ

03.09.2014

6

436-2 / 1732

 JEVTIĆ MILAN MILOŠ

03.09.2014

7

501-22 / 2107

 JEVTIĆ MILAN MILOŠ

03.09.2014

8

436-2 / 1455

 JEZDIĆ BRANIVOJE MILAN

03.09.2014

9

501-22 / 1777

 JEZDIĆ BRANIVOJE MILAN

03.09.2014

10

436-2 / 1716

 JOJIĆ BRANKO DRAGAN

03.09.2014

11

501-22 / 2086

 JOJIĆ BRANKO DRAGAN

03.09.2014

12

436-2 / 901

 KOJIĆ SRETEN STANIMIR

03.09.2014

13

501-22 / 1103

 KOJIĆ SRETEN STANIMIR

03.09.2014

14

436-2 / 14

 KOSTIĆ JANKA DANILO

03.09.2014

15

501-22 / 28

 KOSTIĆ JANKA DANILO

03.09.2014

16

436-2 / 1258

 ISAILOVIĆ ŽIVOJIN DUŠANKA

04.09.2014

17

501-22 / 1540

 ISAILOVIĆ ŽIVOJIN DUŠANKA

04.09.2014

18

436-2 / 1685

 KRSTIĆ BRANKO DRAGUTIN

06.09.2014

19

501-22 / 2050

 KRSTIĆ BRANKO DRAGUTIN

06.09.2014

20

436-2 / 2092

 KRSTIĆ ŽIVAN BRANKO

06.09.2014

21

501-22 / 2539

 KRSTIĆ ŽIVAN BRANKO

06.09.2014

22

436-2 / 1105

 MATIĆ MIHAILA MIRKO

06.09.2014

23

501-22 / 1351

 MATIĆ MIHAILA MIRKO

06.09.2014

24

436-2 / 1513

 MILENKOVIĆ SLAVKO MIROSLAV

06.09.2014

25

501-22 / 1846

 MILENKOVIĆ SLAVKO MIROSLAV

06.09.2014

26

436-2 / 3354

 MILENKOVIĆ TIHOMIR SLAVKO

06.09.2014

27

501-22 / 4069

 MILENKOVIĆ TIHOMIR SLAVKO

06.09.2014

28

436-2 / 1552

 MILOVANOVIĆ DIKOSAV MILADIN

06.09.2014

29

501-22 / 1893

 MILOVANOVIĆ DIKOSAV MILADIN

06.09.2014

30

436-2 / 773

 MIŠIĆ MILUTINA ŽIVAN

06.09.2014

31

501-22 / 940

 MIŠIĆ MILUTINA ŽIVAN

06.09.2014

32

436-2 / 2394

 ANDRIĆ ČEDOMIR MILOVAN

10.09.2014

33

501-22 / 2921

 ANDRIĆ ČEDOMIR MILOVAN

10.09.2014

34

436-2 / 1059

 PAVLOVIĆ VUJADIN MILORAD

10.09.2014

35

501-22 / 1295

 PAVLOVIĆ VUJADIN MILORAD

10.09.2014

36

436-2 / 1222

 PETKOVIĆ CVETKO MARKO

10.09.2014

37

501-22 / 1496

 PETKOVIĆ CVETKO MARKO

10.09.2014

38

436-2 / 1788

 PETROVIĆ KOJIĆ DESANKA

10.09.2014

39

501-22 / 2176

 PETROVIĆ KOJIĆ DESANKA

10.09.2014

40

436-2 / 943

 RISTIĆ MIRKO MILKA

10.09.2014

41

501-22 / 1151

 RISTIĆ MIRKO MILKA

10.09.2014

42

436-2 / 1332

 RISTIĆ SLAVKO MILORAD

10.09.2014

43

501-22 / 1632

 RISTIĆ SLAVKO MILORAD

10.09.2014

44

436-2 / 2760

 SIMEUNOVIĆ VLAJKO MILORAD

10.09.2014

45

501-22 / 3361

 SIMEUNOVIĆ VLAJKO MILORAD

10.09.2014

46

501-22 / 4450

 TADIĆ MILORAD

10.09.2014

47

436-2 / 3995

 VELJOVIĆ MIRKO GORDANA

10.09.2014

48

501-22 / 2264

 VELJOVIĆ MIRKO GORDANA

10.09.2014

49

436-2 / 1748

 ČOLAKOVIĆ BORIVOJE MILORAD

11.09.2014

50

501-22 / 2128

 ČOLAKOVIĆ BORIVOJE MILORAD

11.09.2014

51

436-2 / 2615

 ČOLAKOVIĆ MIRKO MILOŠ

11.09.2014

52

501-22 / 3189

 ČOLAKOVIĆ MIRKO MILOŠ

11.09.2014

53

436-2 / 2255

 ČOLAKOVIĆ PETAR STANKA

11.09.2014

54

501-22 / 2736

 ČOLAKOVIĆ PETAR STANKA

11.09.2014

55

436-2 / 1420

 ĐOŠANOVIĆ LUKA ĐORĐE

11.09.2014

56

501-22 / 1734

 ĐOŠANOVIĆ LUKA ĐORĐE

11.09.2014

57

436-2 / 2796

 TADIĆ CVETKO ZORAN

11.09.2014

58

501-22 / 3405

 TADIĆ CVETKO ZORAN

11.09.2014

59

436-2 / 1787

 TADIĆ MILAN MILOŠ

11.09.2014

60

501-22 / 2174

 TADIĆ MILAN MILOŠ

11.09.2014

61

436-2 / 3563

 TIMOTIĆ SAVO MILE

11.09.2014

62

501-22 / 4325

 TIMOTIĆ SAVO MILE

11.09.2014

63

436-2 / 2508

 VLADIĆ ALEKSANDAR MARKO

11.09.2014

64

501-22 / 3063

 VLADIĆ ALEKSANDAR MARKO

11.09.2014

65

436-2 / 964

 VLADIĆ VITOMIR PREDRAG

11.09.2014

66

501-22 / 1180

 VLADIĆ VITOMIR PREDRAG

11.09.2014

67

501-22 / 4416

 ANDRIĆ MILOJKO MILUTIN

12.09.2014

68

501-22 / 3441

 ARSENOVIĆ MILINKO SLAVKO

12.09.2014

69

501-22 / 1059

 ARSENOVIĆ SLAVOLJUB RADOJKA

12.09.2014

70

436-2 / 1518

 BOGDANOVIĆ SLOBODAN SLAVKO

12.09.2014

71

501-22 / 1852

 BOGDANOVIĆ SLOBODAN SLAVKO

12.09.2014

72

436-2 / 3146

 BULJUBAŠIĆ MUSTAFA ISMET

12.09.2014

73

501-22 / 3820

 BULJUBAŠIĆ MUSTAFA ISMET

12.09.2014

74

436-2 / 655

 ERIĆ DRAGOJLO ŽIVOJIN

12.09.2014

75

501-22 / 799

 ERIĆ DRAGOJLO ŽIVOJIN

12.09.2014

76

501-22 / 505

 GAJIĆ DUŠAN MILOJKA

12.09.2014

77

501-22 / 2656

 GAJIĆ JOVAN DRAGOLJUB

12.09.2014

78

501-22 / 4602

 ILIĆ ŽIVAN MILOJKA

12.09.2014

79

501-22 / 2220

 ISAILOVIĆ MILUTIN BOGOSAV

12.09.2014

80

501-22 / 2756

 JEVTIĆ ANDRIJA ZORAN

12.09.2014

81

436-2 / 63

 KOSTIĆ DOBRIVOJE DRAGAN

12.09.2014

82

501-22 / 86

 KOSTIĆ DOBRIVOJE DRAGAN

12.09.2014

83

501-22 / 3385

 JOJIĆ MARKO PAVLE

13.09.2014

84

501-22 / 1807

 JOJIĆ MILAN BRANKO

13.09.2014

85

501-22 / 3207

 JOJIĆ MILAN MLADEN

13.09.2014

86

501-22 / 435

 JOJIĆ MILOJE ŽIVORAD

13.09.2014

87

436-2 / 292

 JOVANOVIĆ MIODRAG DOBRINKA

13.09.2014

88

501-22 / 354

 JOVANOVIĆ MIODRAG DOBRINKA

13.09.2014

89

436-2 / 2437

 JOVANOVIĆ OGNJEN ZORAN

13.09.2014

90

501-22 / 2981

 JOVANOVIĆ OGNJEN ZORAN

13.09.2014

91

436-2 / 1237

 GAČIĆ PREDRAG BUDIMIR

16.09.2014

92

501-22 / 1511

 GAČIĆ PREDRAG BUDIMIR

16.09.2014

93

436-2 / 3924

 GAJIĆ BRANISLAV RADOMIR

16.09.2014

94

501-22 / 4776

 GAJIĆ BRANISLAV RADOMIR

16.09.2014

95

436-2 / 3360

 GVOZDENOVIĆ JELENA

16.09.2014

96

501-22 / 4076

 GVOZDENOVIĆ JELENA

16.09.2014

97

501-22 / 2467

 JOVANOVIĆ RADOMIR RADOMIR

16.09.2014

98

501-22 / 1340

 JOVANOVIĆ STEVAN MIHAILO

16.09.2014

99

501-22 / 1301

 JOVANOVIĆ ŽIVKO MOMČILO

16.09.2014

100

501-22 / 3424

 KOJIĆ MILOJKO MARA

16.09.2014

101

501-22 / 1046

 KOSTIĆ NEDELJKO RADMILA

16.09.2014

102

501-22 / 226

 KOSTIĆ SVETOZAR BORISAV

16.09.2014

103

501-22 / 4626

 KOSTIĆ SVETOZAR UROŠ

16.09.2014

104

501-22 / 525

 KOVAČEVIĆ MILORADA DRAGUTIN

16.09.2014

105

501-22 / 1892

 KRSTIĆ IVAN TOMISLAV

16.09.2014

106

501-22 / 3303

 KRSTIĆ RAJKO BORKA

16.09.2014

107

501-22 / 4402

 KRSTIĆ ŽIVAN MAKSIM

16.09.2014

108

436-2 / 3642

 LAZIĆ MILUTIN MILOJKO

16.09.2014

109

501-22 / 4422

 LAZIĆ MILUTIN MILOJKO

16.09.2014

110

501-22 / 3588

 LAZIĆ MLADEN MILANKA

16.09.2014

111

501-22 / 4433

 MAKSIĆ BUDIMIR ZLATOMIR

16.09.2014

112

501-22 / 1969

 MILENKOVIĆ MILAN DESANKA

16.09.2014

113

501-22 / 4176

 MILOVANOVIĆ DIKOSAV ANĐA

16.09.2014

114

501-22 / 2727

 MIROVIĆ RADE RADENKO

16.09.2014

115

501-22 / 159

 MIŠIĆ JOVAN MIHAILO

16.09.2014

116

501-22 / 2512

 MIŠIĆ MILUTIN LJUBISAV

16.09.2014

117

501-22 / 3399

 MIŠIĆ RADOSAV LAZAR

16.09.2014

118

436-2 / 1805

 NIKOLIĆ DRAGAN

16.09.2014

119

501-22 / 2198

 NIKOLIĆ DRAGAN

16.09.2014

120

436-2 / 444

 PANTELIĆ SLOBODAN DRAGUTIN

16.09.2014

121

501-22 / 538

 PANTELIĆ SLOBODAN DRAGUTIN

16.09.2014

122

436-2 / 1271

 RADOVANOVIĆ STOJAN MANOJLO

16.09.2014

123

501-22 / 1554

 RADOVANOVIĆ STOJAN MANOJLO

16.09.2014

124

501-22 / 2014

 MARKOVIĆ DRAGUTIN RADOSAV

17.09.2014

125

436-2 / 1929

 MATIĆ RADIVOJE BOGDAN

17.09.2014

126

501-22 / 2347

 MATIĆ RADIVOJE BOGDAN

17.09.2014

127

436-2 / 644

 MIĆIĆ BORIVOJE MILOŠ

17.09.2014

128

501-22 / 785

 MIĆIĆ BORIVOJE MILOŠ

17.09.2014

129

436-2 / 751

 MIĆIĆ MILOŠ MARKO

17.09.2014

130

501-22 / 915

 MIĆIĆ MILOŠ MARKO

17.09.2014

131

501-22 / 1796

 MIŠIĆ RADOSAV MOMČILO

17.09.2014

132

436-2 / 3362

 MITROVIĆ SVETOZAR ZORAN

17.09.2014

133

501-22 / 4078

 MITROVIĆ SVETOZAR ZORAN

17.09.2014

134

436-2 / 2072

 MITROVIĆ VELIZAR BRANISLAV

17.09.2014

135

501-22 / 2514

 MITROVIĆ VELIZAR BRANISLAV

17.09.2014

136

501-22 / 449

 PAUNIĆ RANISAV MILAN

17.09.2014

137

501-22 / 4721

 PAVLOVIĆ BORISAV VELIMIR

17.09.2014

138

501-22 / 1730

 PAVLOVIĆ MIHAILO ZAGORKA

17.09.2014

139

501-22 / 725

 PAVLOVIĆ VOJISLAV RADIVOJE

17.09.2014

140

436-2 / 2368

 RAKIĆ LJUBO LJUBIŠA

17.09.2014

141

501-22 / 2888

 RAKIĆ LJUBO LJUBIŠA

17.09.2014

142

501-22 / 4598

 RISTIĆ MILORAD MILOŠ

17.09.2014

143

501-22 / 761

 RISTIĆ PETAR MILOVAN

17.09.2014

144

501-22 / 4061

 RISTIĆ VIDOJA VINKA

17.09.2014

145

436-2 / 3775

 ČELIĆ RADINKO

18.09.2014

146

501-22 / 4584

 ČELIĆ RADINKO

18.09.2014

147

436-2 / 849

 ERIĆ ĐOKO SNEŽANA

18.09.2014

148

501-22 / 1036

 ERIĆ ĐOKO SNEŽANA

18.09.2014

149

436-2 / 3733

 GAVRIĆ VASKRSIJE BORO

18.09.2014

150

501-22 / 4534

 GAVRIĆ VASKRSIJE BORO

18.09.2014

151

436-2 / 3255

 GRBIĆ NIKOLA ZORAN

18.09.2014

152

501-22 / 3943

 GRBIĆ NIKOLA ZORAN

18.09.2014

153

436-2 / 3467

 GRUJIĆ MILOŠ PETAR

18.09.2014

154

501-22 / 4206

 GRUJIĆ MILOŠ PETAR

18.09.2014

155

501-22 / 3803

 IVANOVIĆ ĐORĐE LJUBINKO

18.09.2014

156

436-2 / 2529

 JOVIĆ CVIJAN SVETO

18.09.2014

157

501-22 / 3088

 JOVIĆ CVIJAN SVETO

18.09.2014

158

436-2 / 3112

 KRSTIĆ IVAN ANĐELIJA

18.09.2014

159

501-22 / 3775

 KRSTIĆ IVAN ANĐELIJA

18.09.2014

160

436-2 / 2778

 MARINKOVIĆ MIĆO BRANKO

18.09.2014

161

501-22 / 3382

 MARINKOVIĆ MIĆO BRANKO

18.09.2014

162

501-22 / 4432

 MEHMEDBEGOVIĆ ŠEVKO FEHIM

18.09.2014

163

436-2 / 3086

 MILIĆ BORISAV STANOJKA

18.09.2014

164

501-22 / 3747

 MILIĆ BORISAV STANOJKA

18.09.2014

165

436-2 / 4000

 PALEKSIĆ IVANKA VOJO

18.09.2014

166

501-22 / 3563

 PALEKSIĆ IVANKA VOJO

18.09.2014

167

436-2 / 999

 PAŠIĆ VID DESA

18.09.2014

168

501-22 / 1224

 PAŠIĆ VID DESA

18.09.2014

169

501-22 / 3567

 RADOJČIĆ MILUTIN ČEDOMIR

18.09.2014

170

436-2 / 2091

 RADOVIĆ DRAGO SOFIJA

18.09.2014

171

501-22 / 2538

 RADOVIĆ DRAGO SOFIJA

18.09.2014

172

436-2 / 2224

 RADOVIĆ VLADIMIR GORAN

18.09.2014

173

501-22 / 2697

 RADOVIĆ VLADIMIR GORAN

18.09.2014

174

436-2 / 839

 RISTIĆ RADOMIR MILEVKA

18.09.2014

175

501-22 / 1021

 RISTIĆ RADOMIR MILEVKA

18.09.2014

176

501-22 / 1047

 SAMARDŽIĆ RADENKO BRANKO

18.09.2014

177

436-2 / 1351

 VASIĆ MILENKO GRADIMIR

18.09.2014

178

501-22 / 1656

 VASIĆ MILENKO GRADIMIR

18.09.2014

179

436-2 / 3155

 VIDAKOVIĆ MARKO RISTO

18.09.2014

180

501-22 / 3831

 VIDAKOVIĆ MARKO RISTO

18.09.2014

181

436-2 / 2257

 VUKOVIĆ MARINKO SLAVKO

18.09.2014

182

501-22 / 2740

 VUKOVIĆ MARINKO SLAVKO

18.09.2014

183

436-2 / 392

 BOJIĆ MELENTIJA ILIJA

19.09.2014

184

501-22 / 479

 BOJIĆ MELENTIJA ILIJA

19.09.2014

185

501-22 / 2733

 BULJUBAŠIĆ MEHMED MEMNUNA

19.09.2014

186

501-22 / 4037

 ĆESIĆ DUŠAN LJILJANA

19.09.2014

187

436-2 / 2242

 DRAGUTINOVIĆ BRANKA RADOVAN

19.09.2014

188

501-22 / 2715

 DRAGUTINOVIĆ BRANKA RADOVAN

19.09.2014

189

436-2 / 3474

 GRUJIĆ SREĆKO LAZAR

19.09.2014

190

501-22 / 4216

 GRUJIĆ SREĆKO LAZAR

19.09.2014

191

501-22 / 2183

 HADŽIEFENDIĆ HUSEIN MUJO

19.09.2014

192

436-2 / 2929

 HRUSTEMOVIĆ ALIJA MITHAT

19.09.2014

193

501-22 / 3562

 HRUSTEMOVIĆ ALIJA MITHAT

19.09.2014

194

436-2 / 3346

 JAKUPOVIĆ AHMET OMER

19.09.2014

195

501-22 / 4058

 JAKUPOVIĆ AHMET OMER

19.09.2014

196

436-2 / 2198

 JOVANOVIĆ MILADIN MILAN

19.09.2014

197

501-22 / 2668

 JOVANOVIĆ MILADIN MILAN

19.09.2014

198

436-2 / 3949

 KARIĆ MEHMED MURIZ

19.09.2014

199

501-22 / 4053

 KARIĆ MEHMED MURIZ

19.09.2014

200

501-22 / 4722

 KARIĆ SAFET MEHMED

19.09.2014

201

436-2 / 822

 MARKOVIĆ MILOVAN MILISAV

19.09.2014

202

501-22 / 1000

 MARKOVIĆ MILOVAN MILISAV

19.09.2014

203

436-2 / 1779

 MARKOVIĆ PAVLE MIHAILO

19.09.2014

204

501-22 / 2166

 MARKOVIĆ PAVLE MIHAILO

19.09.2014

205

436-2 / 2609

 MARKOVIĆ SPASOJE RADOVAN

19.09.2014

206

501-22 / 3182

 MARKOVIĆ SPASOJE RADOVAN

19.09.2014

207

436-2 / 3417

 MARKOVIĆ ŽIVOJIN MILAN

19.09.2014

208

501-22 / 4141

 MARKOVIĆ ŽIVOJIN MILAN

19.09.2014

209

436-2 / 935

 MARKOVINOVIĆ RADENKO BRANKA

19.09.2014

210

501-22 / 1141

 MARKOVINOVIĆ RADENKO BRANKA

19.09.2014

211

501-22 / 3699

 MILIĆ MIODRAG

19.09.2014

212

436-2 / 2856

 NIKOLIĆ DUŠAN OSTOJA

19.09.2014

213

501-22 / 3475

 NIKOLIĆ DUŠAN OSTOJA

19.09.2014

214

436-2 / 2781

 PERIĆ MILORAD PERO

19.09.2014

215

501-22 / 3386

 PERIĆ MILORAD PERO

19.09.2014

216

436-2 / 3758

 PRŽULJ SLAVKO RADOSLAV

19.09.2014

217

501-22 / 4567

 PRŽULJ SLAVKO RADOSLAV

19.09.2014

218

436-2 / 648

 PULJEZEVIĆ SULJO MUJO

19.09.2014

219

501-22 / 790

 PULJEZEVIĆ SULJO MUJO

19.09.2014

220

501-22 / 4189

 RUSTEMOVIĆ TAHIR ALIJA

19.09.2014

221

436-2 / 145

 SAMARDŽIĆ RADOJKO VLADAN

19.09.2014

222

501-22 / 182

 SAMARDŽIĆ RADOJKO VLADAN

19.09.2014

223

501-22 / 2833

 SAVIĆ DOBROSAV JORDANKA

19.09.2014

224

436-2 / 200

 ŠUTROVIĆ HASAN ZEMKA

19.09.2014

225

501-22 / 248

 ŠUTROVIĆ HASAN ZEMKA

19.09.2014

226

501-22 / 4745

 TADIĆ DARINKA

19.09.2014

227

501-22 / 2767

 VUKAJLOVIĆ VOJISLAV LJUBO

19.09.2014

228

436-2 / 3140

 ANDRIĆ ANDRIJA ALEKSANDAR

20.09.2014

229

501-22 / 3813

 ANDRIĆ ANDRIJA ALEKSANDAR

20.09.2014

230

436-2 / 1136

 BAJIĆ PETAR ŽARKO

20.09.2014

231

501-22 / 1390

 BAJIĆ PETAR ŽARKO

20.09.2014

232

436-2 / 1597

 BOŽIĆ TODOR CVETKO

20.09.2014

233

501-22 / 1946

 BOŽIĆ TODOR CVETKO

20.09.2014

234

436-2 / 3516

 CVIJIĆ JOVAN BOGOLJUB

20.09.2014

235

501-22 / 4269

 CVIJIĆ JOVAN BOGOLJUB

20.09.2014

236

436-2 / 3089

 GAJIĆ STAMENKO VLADIMIR

20.09.2014

237

501-22 / 3750

 GAJIĆ STAMENKO VLADIMIR

20.09.2014

238

436-2 / 3857

 GOŠNJIĆ VLADIMIR BOGDAN

20.09.2014

239

501-22 / 4690

 GOŠNJIĆ VLADIMIR BOGDAN

20.09.2014

240

436-2 / 1652

 GRUJIĆ SAVO NADA

20.09.2014

241

501-22 / 2012

 GRUJIĆ SAVO NADA

20.09.2014

242

436-2 / 245

 ILIĆ DRAGOMIR SLAVOLJUB

20.09.2014

243

501-22 / 299

 ILIĆ DRAGOMIR SLAVOLJUB

20.09.2014

244

436-2 / 2734

 ILIĆ MILORAD ZDRAVKO

20.09.2014

245

501-22 / 3330

 ILIĆ MILORAD ZDRAVKO

20.09.2014

246

436-2 / 3058

 ILIĆ STANIMIR GAVRILO

20.09.2014

247

501-22 / 3714

 ILIĆ STANIMIR GAVRILO

20.09.2014

248

436-2 / 3337

 JELISAVČIĆ SLOBODANKA

20.09.2014

249

501-22 / 4045

 JELISAVČIĆ SLOBODANKA

20.09.2014

250

436-2 / 1961

 JEVTIĆ BOGDAN SPASOJE

20.09.2014

251

501-22 / 2384

 JEVTIĆ BOGDAN SPASOJE

20.09.2014

252

436-2 / 47

 JEZDIMIROVIĆ TOMA ZAGA

20.09.2014

253

501-22 / 68

 JEZDIMIROVIĆ TOMA ZAGA

20.09.2014

254

436-2 / 3560

 JEZDIMIROVIĆ TOMO MILIVOJE

20.09.2014

255

501-22 / 4321

 JEZDIMIROVIĆ TOMO MILIVOJE

20.09.2014

256

436-2 / 1103

 JOKIĆ MILADIN MILOŠ

20.09.2014

257

501-22 / 1350

 JOKIĆ MILADIN MILOŠ

20.09.2014

258

436-2 / 2051

 JOKIĆ SAVO MOMČILO

20.09.2014

259

501-22 / 2489

 JOKIĆ SAVO MOMČILO

20.09.2014

260

436-2 / 924

 JOKIĆ STANIMIR CVETKO

20.09.2014

261

501-22 / 1128

 JOKIĆ STANIMIR CVETKO

20.09.2014

262

436-2 / 2408

 JOKIĆ STANIMIR DRAGUTIN

20.09.2014

263

501-22 / 2941

 JOKIĆ STANIMIR DRAGUTIN

20.09.2014

264

436-2 / 2089

 JOKIĆ STANIMIR MILADIN

20.09.2014

265

501-22 / 2536

 JOKIĆ STANIMIR MILADIN

20.09.2014

266

436-2 / 2006

 JOVANOVIĆ BOGDAN SLOBODAN

20.09.2014

267

501-22 / 2437

 JOVANOVIĆ BOGDAN SLOBODAN

20.09.2014

268

436-2 / 2151

 JOVANOVIĆ BRANKO PAVLE

20.09.2014

269

501-22 / 2607

 JOVANOVIĆ BRANKO PAVLE

20.09.2014

270

436-2 / 1977

 JOVANOVIĆ DUŠAN RADOMIR

20.09.2014

271

501-22 / 2403

 JOVANOVIĆ DUŠAN RADOMIR

20.09.2014

272

436-2 / 3136

 JOVANOVIĆ MILADIN MARKO

20.09.2014

273

501-22 / 3808

 JOVANOVIĆ MILADIN MARKO

20.09.2014

274

436-2 / 1179

 JOVANOVIĆ MILUTIN RADOSAV

20.09.2014

275

501-22 / 1442

 JOVANOVIĆ MILUTIN RADOSAV

20.09.2014

276

436-2 / 1062

 JOVANOVIĆ STANISAV RADOVAN

20.09.2014

277

501-22 / 1299

 JOVANOVIĆ STANISAV RADOVAN

20.09.2014

278

436-2 / 3094

 JOVANOVIĆ ŽIVOJIN MIODRAG

20.09.2014

279

501-22 / 3755

 JOVANOVIĆ ŽIVOJIN MIODRAG

20.09.2014

280

436-2 / 130

 JOVIĆ DRAGOMIR BORIVOJE

20.09.2014

281

501-22 / 164

 JOVIĆ DRAGOMIR BORIVOJE

20.09.2014

282

436-2 / 1498

 LAZIĆ BOGOLJUB VLASTIMIR

20.09.2014

283

501-22 / 1826

 LAZIĆ BOGOLJUB VLASTIMIR

20.09.2014

284

436-2 / 3227

 MARKOVIĆ MILAN DRAGUTIN

20.09.2014

285

501-22 / 3910

 MARKOVIĆ MILAN DRAGUTIN

20.09.2014

286

436-2 / 3820

 MARKOVIĆ SLAVKO RADOJKA

20.09.2014

287

501-22 / 4643

 MARKOVIĆ SLAVKO RADOJKA

20.09.2014

288

436-2 / 1594

 MIĆIĆ MIHAILO SAVO

20.09.2014

289

501-22 / 1943

 MIĆIĆ MIHAILO SAVO

20.09.2014

290

436-2 / 810

 MIĆIĆ STANIMIR LJUBISAV

20.09.2014

291

501-22 / 987

 MIĆIĆ STANIMIR LJUBISAV

20.09.2014

292

436-2 / 2373

 MILIĆ ALEKSA MILORAD

20.09.2014

293

501-22 / 2898

 MILIĆ ALEKSA MILORAD

20.09.2014

294

436-2 / 534

 MILIĆ MILORAD DESIMIR

20.09.2014

295

501-22 / 651

 MILIĆ MILORAD DESIMIR

20.09.2014

296

436-2 / 547

 MITROVIĆ VASILIJE VLADIMIR

20.09.2014

297

501-22 / 671

 MITROVIĆ VASILIJE VLADIMIR

20.09.2014

298

436-2 / 425

 MITROVIĆ VELIČKO RADOMIR

20.09.2014

299

501-22 / 513

 MITROVIĆ VELIČKO RADOMIR

20.09.2014

300

501-22 / 1519

 SAVIĆ BORIVOJ DARKO

21.09.2014

301

501-22 / 2121

 SAVIĆ BORIVOJE ZORICA

21.09.2014

302

501-22 / 3945

 SAVIĆ DOBROSAV RADOJE

21.09.2014

303

501-22 / 2390

 BEGOVIĆ STANOJE MIROSLAVA

23.09.2014

304

501-22 / 2089

 ČOLAKOVIĆ JANKO ŽIVAN

23.09.2014

305

501-22 / 4681

 ĐURKOVIĆ MILANA ANA

23.09.2014

306

436-2 / 354

 ERIĆ PETAR MILOVAN

23.09.2014

307

501-22 / 432

 ERIĆ PETAR MILOVAN

23.09.2014

308

436-2 / 2313

 KRSMANOVIĆ MILOŠ SRETEN

23.09.2014

309

501-22 / 2818

 KRSMANOVIĆ MILOŠ SRETEN

23.09.2014

310

501-22 / 4788

 LAZOVIĆ TOMO PETAR

23.09.2014

311

501-22 / 3920

 PETROVIĆ ŽIVOJIN DEJAN

23.09.2014

312

501-22 / 2099

 PETROVIĆ ŽIVORAD VLASTIMIR

23.09.2014

313

501-22 / 3284

 PETROVIĆ ŽIVORAD ŽARKO

23.09.2014

314

501-22 / 4104

 RAKIĆ CVETKO DRAGAN

23.09.2014

315

501-22 / 2789

 SPASOJEVIĆ RANKO RADMILA

23.09.2014

316

501-22 / 2293

 STOJANOVIĆ BOGOSAV MILANKA

23.09.2014

317

436-2 / 3505

 TEODOROVIĆ SIMEUN VLADIMIR

23.09.2014

318

501-22 / 4256

 TEODOROVIĆ SIMEUN VLADIMIR

23.09.2014

319

501-22 / 682

 TIMOTIĆ STANISAVA MILISAV

23.09.2014

320

436-2 / 664

 TRIŠIĆ DRAGOLJUB LJUBOMIR

23.09.2014

321

501-22 / 810

 TRIŠIĆ DRAGOLJUB LJUBOMIR

23.09.2014

322

436-2 / 3109

 VASIĆ MOLOŠ BRANISLAV

23.09.2014

323

501-22 / 3771

 VASIĆ MOLOŠ BRANISLAV

23.09.2014

324

501-22 / 2852

 VEKIĆ RISTO PANTO

23.09.2014

325

501-22 / 2103

 ZELJKOVIĆ SREĆKO NEVENKA

23.09.2014

326

436-2 / 2046

 ŽIVANOVIĆ ČEDOMIR STAJKA

23.09.2014

327

501-22 / 2482

 ŽIVANOVIĆ ČEDOMIR STAJKA

23.09.2014

328

501-22 / 4385

ADVOKAT, MARKO MILOVIĆ MILOVIĆ MILORAD MARKO

23.09.2014

329

436-2 / 3410

 ĆIRIĆ ŽIVKA ZORAN

24.09.2014

330

501-22 / 4133

 ĆIRIĆ ŽIVKA ZORAN

24.09.2014

331

436-2 / 2729

 ĐUKANOVIĆ MILOJE MIHAILO

24.09.2014

332

501-22 / 3325

 ĐUKANOVIĆ MILOJE MIHAILO

24.09.2014

333

501-22 / 1486

 GAJOVIĆ RADENKO ZVONKO

24.09.2014

334

436-2 / 1437

 JOVIĆ DUŠAN MILUTIN

24.09.2014

335

501-22 / 1756

 JOVIĆ DUŠAN MILUTIN

24.09.2014

336

436-2 / 2683

 KOJIĆ CVETKO SMILJKA

24.09.2014

337

501-22 / 3262

 KOJIĆ CVETKO SMILJKA

24.09.2014

338

436-2 / 1090

 KOJIĆ DOBROSAV RADENKO

24.09.2014

339

501-22 / 1333

 KOJIĆ DOBROSAV RADENKO

24.09.2014

340

436-2 / 52

 KOLJIBABIĆ STEVAN RADOSAV

24.09.2014

341

501-22 / 73

 KOLJIBABIĆ STEVAN RADOSAV

24.09.2014

342

436-2 / 3096

 KRSMANOVIĆ MARINKO LJUBOMIR

24.09.2014

343

501-22 / 3757

 KRSMANOVIĆ MARINKO LJUBOMIR

24.09.2014

344

436-2 / 707

 KRSMANOVIĆ NEDELJKO MILORAD

24.09.2014

345

501-22 / 860

 KRSMANOVIĆ NEDELJKO MILORAD

24.09.2014

346

436-2 / 2108

 KRSMANOVIĆ NEDELJKO MIODRAG

24.09.2014

347

501-22 / 2556

 KRSMANOVIĆ NEDELJKO MIODRAG

24.09.2014

348

501-22 / 2434

 KRSTIĆ BOŽIDAR

24.09.2014

349

436-2 / 3600

 KRSTIĆ CVIJAN JULKA

24.09.2014

350

501-22 / 4366

 KRSTIĆ CVIJAN JULKA

24.09.2014

351

436-2 / 487

 KULIĆ SRETKO IVAN

24.09.2014

352

501-22 / 591

 KULIĆ SRETKO IVAN

24.09.2014

353

501-22 / 1890

 LUČIĆ MILINKA MILENA

24.09.2014

354

501-22 / 1154

 LUKEŠEVIĆ JORDAN VLADO

24.09.2014

355

436-2 / 4029

 MITROVIĆ BUDIMIR STANOJE

24.09.2014

356

436-2 / 219

 NESTOROVIĆ ALEKSANDAR NESTOR

24.09.2014

357

501-22 / 270

 NESTOROVIĆ ALEKSANDAR NESTOR

24.09.2014

358

436-2 / 2869

 NESTOROVIĆ ĐURAĐ MILORAD

24.09.2014

359

501-22 / 3491

 NESTOROVIĆ ĐURAĐ MILORAD

24.09.2014

360

436-2 / 1551

 NESTOROVIĆ ĐURO MIODRAG

24.09.2014

361

501-22 / 1891

 NESTOROVIĆ ĐURO MIODRAG

24.09.2014

362

436-2 / 2875

 NESTOROVIĆ LJUBO GVOZDEN

24.09.2014

363

501-22 / 3497

 NESTOROVIĆ LJUBO GVOZDEN

24.09.2014

364

436-2 / 1041

 NESTOROVIĆ VIDOJE MIODRAG

24.09.2014

365

501-22 / 1273

 NESTOROVIĆ VIDOJE MIODRAG

24.09.2014

366

436-2 / 3699

 NESTOROVIĆ ŽIVOJIN DRAGAN

24.09.2014

367

501-22 / 4494

 NESTOROVIĆ ŽIVOJIN DRAGAN

24.09.2014

368

436-2 / 2736

 NIKOLIĆ ALEKSANDAR MIHAILO

24.09.2014

369

501-22 / 3332

 NIKOLIĆ ALEKSANDAR MIHAILO

24.09.2014

370

436-2 / 1812

 NIKOLIĆ JOVAN ŽIVOJKA

24.09.2014

371

501-22 / 2208

 NIKOLIĆ JOVAN ŽIVOJKA

24.09.2014

372

436-2 / 1196

 NIKOLIĆ SLAVOLJUB LJUBIŠA

24.09.2014

373

501-22 / 1464

 NIKOLIĆ SLAVOLJUB LJUBIŠA

24.09.2014

374

436-2 / 654

 NIKOLIĆ STANIMIRA MILOŠ

24.09.2014

375

501-22 / 798

 NIKOLIĆ STANIMIRA MILOŠ

24.09.2014

376

436-2 / 3537

 PANTIĆ BOŽIDAR MILENKO

24.09.2014

377

501-22 / 4292

 PANTIĆ BOŽIDAR MILENKO

24.09.2014

378

501-22 / 3314

 PARIVODIĆ MARKO

24.09.2014

379

501-22 / 2677

 PAŠKOVIĆ BOGOLJUB DARINKA

24.09.2014

380

436-2 / 2946

 PAVLOVIĆ MIHAILO STANISAV

24.09.2014

381

501-22 / 3582

 PAVLOVIĆ MIHAILO STANISAV

24.09.2014

382

436-2 / 1625

 PERIĆ MILENKO BOŽIDAR

24.09.2014

383

501-22 / 1982

 PERIĆ MILENKO BOŽIDAR

24.09.2014

384

436-2 / 50

 PERIĆ VITOMIR RADENKO

24.09.2014

385

501-22 / 71

 PERIĆ VITOMIR RADENKO

24.09.2014

386

436-2 / 2179

 PETROVIĆ MILIVOJE MIHAILO

24.09.2014

387

501-22 / 2645

 PETROVIĆ MILIVOJE MIHAILO

24.09.2014

388

501-22 / 1774

 PETROVIĆ MILORAD ŽIVORAD

24.09.2014

389

436-2 / 346

 POPOVIĆ BOŽIDAR STOJIMIR

24.09.2014

390

501-22 / 424

 POPOVIĆ BOŽIDAR STOJIMIR

24.09.2014

391

436-2 / 2598

 POPOVIĆ MIHAILO DESIMIR

24.09.2014

392

501-22 / 3170

 POPOVIĆ MIHAILO DESIMIR

24.09.2014

393

436-2 / 1015

 POPOVIĆ STANIMIR ANDRIJA

24.09.2014

394

501-22 / 1244

 POPOVIĆ STANIMIR ANDRIJA

24.09.2014

395

436-2 / 1443

 POPOVIĆ STEPAN RADIVOJE

24.09.2014

396

501-22 / 1763

 POPOVIĆ STEPAN RADIVOJE

24.09.2014

397

436-2 / 2814

 POPOVIĆ STEVAN DUŠAN

24.09.2014

398

501-22 / 3423

 POPOVIĆ STEVAN DUŠAN

24.09.2014

399

436-2 / 2698

 POPOVIĆ VELIČKO MILORAD

24.09.2014

400

501-22 / 3278

 POPOVIĆ VELIČKO MILORAD

24.09.2014

401

436-2 / 1481

 POPOVIĆ ŽIVOJIN MILANKA

24.09.2014

402

501-22 / 1808

 POPOVIĆ ŽIVOJIN MILANKA

24.09.2014

403

501-22 / 3498

 PROTIĆ RAJKO MIRJANA

24.09.2014

404

436-2 / 767

 PUSTAJIĆ PAJA ŽIVKO

24.09.2014

405

501-22 / 934

 PUSTAJIĆ PAJA ŽIVKO

24.09.2014

406

436-2 / 2018

 PUSTAJIĆ ŽIVKO PAVLE

24.09.2014

407

501-22 / 2450

 PUSTAJIĆ ŽIVKO PAVLE

24.09.2014

408

436-2 / 2986

 RADIĆ ČEDOMIR MILUTIN

24.09.2014

409

501-22 / 3633

 RADIĆ ČEDOMIR MILUTIN

24.09.2014

410

436-2 / 555

 RADIĆ RADOVAN PETAR

24.09.2014

411

501-22 / 679

 RADIĆ RADOVAN PETAR

24.09.2014

412

436-2 / 983

 RADIĆ SVETOZAR RADOMIR

24.09.2014

413

501-22 / 1202

 RADIĆ SVETOZAR RADOMIR

24.09.2014

414

436-2 / 1743

 RADIĆ VLADISAV MOMČILO

24.09.2014

415

501-22 / 2122

 RADIĆ VLADISAV MOMČILO

24.09.2014

416

436-2 / 919

 RADOJČIĆ JOVAN RUŽA

24.09.2014

417

501-22 / 1123

 RADOJČIĆ JOVAN RUŽA

24.09.2014

418

436-2 / 2756

 RADOJČIĆ ŽIVOJIN SMILJANA

24.09.2014

419

501-22 / 3357

 RADOJČIĆ ŽIVOJIN SMILJANA

24.09.2014

420

436-2 / 2241

 RISTIĆ MILINKO MILOŠ

24.09.2014

421

501-22 / 2714

 RISTIĆ MILINKO MILOŠ

24.09.2014

422

436-2 / 3017

 RISTIĆ RADOVAN VELIČKO

24.09.2014

423

501-22 / 3665

 RISTIĆ RADOVAN VELIČKO

24.09.2014

424

436-2 / 2873

 SAVIĆ VLASTIMIR RISTO

24.09.2014

425

501-22 / 3495

 SAVIĆ VLASTIMIR RISTO

24.09.2014

426

501-22 / 1727

 SEKULIĆ MILORAD MILICA

24.09.2014

427

436-2 / 3632

 SPASOJEVIĆ DOBRIVOJE MOMIR

24.09.2014

428

501-22 / 4407

 SPASOJEVIĆ DOBRIVOJE MOMIR

24.09.2014

429

436-2 / 795

 SPASOJEVIĆ ZDRAVKO NENAD

24.09.2014

430

501-22 / 969

 SPASOJEVIĆ ZDRAVKO NENAD

24.09.2014

431

436-2 / 867

 SREDOJEVIĆ TIHOMIR NIKOLA

24.09.2014

432

501-22 / 1063

 SREDOJEVIĆ TIHOMIR NIKOLA

24.09.2014

433

436-2 / 3469

 STANKOVIĆ ALEKSANDAR DESIMIR

24.09.2014

434

501-22 / 4210

 STANKOVIĆ ALEKSANDAR DESIMIR

24.09.2014

435

436-2 / 2338

 STANKOVIĆ MIHAILA DRAGOMIR

24.09.2014

436

501-22 / 2849

 STANKOVIĆ MIHAILA DRAGOMIR

24.09.2014

437

436-2 / 1188

 STANKOVIĆ MIHAILO BOGOLJUB

24.09.2014

438

501-22 / 1454

 STANKOVIĆ MIHAILO BOGOLJUB

24.09.2014

439

436-2 / 3162

 STANKOVIĆ MILAN MIODRAG

24.09.2014

440

501-22 / 3838

 STANKOVIĆ MILAN MIODRAG

24.09.2014

441

501-22 / 2657

 STEVANOVIĆ NEĐO DANA

24.09.2014

442

436-2 / 3710

 STJEPANOVIĆ MILAN

24.09.2014

443

501-22 / 4506

 STJEPANOVIĆ MILAN

24.09.2014

444

501-22 / 4748

 ŠIMPRAGA ŽIVKO ŽELIMIR

24.09.2014

445

436-2 / 2333

 VASIĆ DRAGOLJUB SVETOMIR

24.09.2014

446

501-22 / 2842

 VASIĆ DRAGOLJUB SVETOMIR

24.09.2014

447

436-2 / 3769

 VASIĆ MILAN MILORAD

24.09.2014

448

501-22 / 4578

 VASIĆ MILAN MILORAD

24.09.2014

449

436-2 / 3524

 VASIĆ TOMA MILIVOJE

24.09.2014

450

501-22 / 4277

 VASIĆ TOMA MILIVOJE

24.09.2014

451

436-2 / 2457

 VASIĆ TOMA MILOŠ

24.09.2014

452

501-22 / 3004

 VASIĆ TOMA MILOŠ

24.09.2014

453

436-2 / 2758

 VASIĆ TOMA SLOBODAN

24.09.2014

454

501-22 / 3359

 VASIĆ TOMA SLOBODAN

24.09.2014

455

436-2 / 178

 ZELJIĆ ŽIVKO JEVTO

24.09.2014

456

501-22 / 221

 ZELJIĆ ŽIVKO JEVTO

24.09.2014

457

501-22 / 4760

 ŽIVANOVIĆ MILOJKA NADA

24.09.2014

458

436-2 / 144

SEKUNDAR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA ZA RECIKLAŽU METALNIH OTPADAKA I OSTATAKA, BORISLAV STEVANOVIĆ PR STEVANOVIĆ BORISLAV

24.09.2014

459

501-22 / 181

SEKUNDAR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA ZA RECIKLAŽU METALNIH OTPADAKA I OSTATAKA, BORISLAV STEVANOVIĆ PR STEVANOVIĆ BORISLAV

24.09.2014

460

436-2 / 2208

 AVDIĆ MEHO FADILA

25.09.2014

461

501-22 / 2681

 AVDIĆ MEHO FADILA

25.09.2014

462

436-2 / 1846

 AVDIĆ REDŽO ABID

25.09.2014

463

501-22 / 2247

 AVDIĆ REDŽO ABID

25.09.2014

464

501-22 / 4717

 AVRAMOVIĆ BOGDAN TOMISLAV

25.09.2014

465

436-2 / 556

 BAŠIĆ CVIJETIN MARKO

25.09.2014

466

501-22 / 681

 BAŠIĆ CVIJETIN MARKO

25.09.2014

467

501-22 / 4023

 BEGIĆ IBRAHIM JASMINA

25.09.2014

468

501-22 / 4553

 BOŽIĆ PETKO MILICA

25.09.2014

469

501-22 / 1416

 BOŽIĆ RADIVOJE STOJADIN

25.09.2014

470

501-22 / 3681

 ĆEMALOVIĆ ĐAFER MUHAMED

25.09.2014

471

501-22 / 456

 ĆIRIĆ TOMA DRAGOMIR

25.09.2014

472

501-22 / 2120

 ĆIRIĆ-ŠOLAJA MILORAD DRAGICA

25.09.2014

473

436-2 / 322

 ĆORIĆ OSMAN BEKIR

25.09.2014

474

501-22 / 393

 ĆORIĆ OSMAN BEKIR

25.09.2014

475

436-2 / 1897

 DUKIĆ MILISAV DUŠAN

25.09.2014

476

501-22 / 2308

 DUKIĆ MILISAV DUŠAN

25.09.2014

477

501-22 / 3515

 ĐURĐEVIĆ BUDIMIRA MILORAD

25.09.2014

478

436-2 / 347

 GAVRIĆ VOJO SLAVKO

25.09.2014

479

501-22 / 425

 GAVRIĆ VOJO SLAVKO

25.09.2014

480

436-2 / 2062

 GLIGORIĆ MILINKO ZORICA

25.09.2014

481

501-22 / 2502

 GLIGORIĆ MILINKO ZORICA

25.09.2014

482

436-2 / 3554

 GRABOVAC BAJRO ABDULAH

25.09.2014

483

501-22 / 4311

 GRABOVAC BAJRO ABDULAH

25.09.2014

484

436-2 / 3378

 HADŽIEFENDIĆ HUSEJIN IDRIZ

25.09.2014

485

501-22 / 4094

 HADŽIEFENDIĆ HUSEJIN IDRIZ

25.09.2014

486

436-2 / 3770

 HAMZABEGOVIĆ ABDULAHA AVDO

25.09.2014

487

501-22 / 4579

 HAMZABEGOVIĆ ABDULAHA AVDO

25.09.2014

488

436-2 / 1908

 IBRAHIMOVIĆ MEHMED MEVLIJA

25.09.2014

489

501-22 / 2321

 IBRAHIMOVIĆ MEHMED MEVLIJA

25.09.2014

490

501-22 / 239

 ILIĆ MARKO MILOVAN

25.09.2014

491

501-22 / 4063

 ILIĆ STANIMIR VIDOJE

25.09.2014

492

501-22 / 3104

 ILIĆ STANIMIRA MILORAD

25.09.2014

493

501-22 / 1584

 JAKOVLJEVIĆ JANKO MARICA

25.09.2014

494

501-22 / 1759

 JOKIĆ ČEDOMIR CVIJAN

25.09.2014

495

501-22 / 408

 JOKIĆ ČEDOMIR RADOMIR

25.09.2014

496

501-22 / 4404

 JOKIĆ VASILIJE SLAVKO

25.09.2014

497

501-22 / 4462

 JOKIĆ ŽIVORAD MILIVOJE

25.09.2014

498

501-22 / 2029

 JOVANOVIĆ CVETKO STANIMIR

25.09.2014

499

501-22 / 4561

 JOVANOVIĆ DUŠAN MILUTIN

25.09.2014

500

501-22 / 728

 JOVIĆ CVETKO ZORKA

25.09.2014

501

501-22 / 3429

 JOVIĆ DOBRIVOJE DRAGOLJUB

25.09.2014

502

501-22 / 920

 JOVIĆ MILADIN DRAGOLJUB

25.09.2014

503

501-22 / 3117

 JOVIĆ MILAN JELICA

25.09.2014

504

501-22 / 3780

 JOVIĆ MILIVOJE NEDELJKO

25.09.2014

505

501-22 / 1896

 JOVIĆ MILOŠ LJILJANA

25.09.2014

506

501-22 / 4413

 JOVIĆ SPASOJE DRAGO

25.09.2014

507

501-22 / 652

 JOVIĆ ŽIVOJIN MILOJKA

25.09.2014

508

501-22 / 4208

 KOJIĆ CVETKO BORIVOJE

25.09.2014

509

501-22 / 1641

 KOJIĆ MIODRAG VIDOJE

25.09.2014

510

501-22 / 3065

 KOLJIBABIĆ STEVAN VLADIMIR

25.09.2014

511

436-2 / 3250

 KOVAČEVIĆ JOVANKA

25.09.2014

512

501-22 / 3937

 KOVAČEVIĆ JOVANKA

25.09.2014

513

501-22 / 3448

 KRSMANOVIĆ SREĆKO ANĐELKO

25.09.2014

514

501-22 / 3040

 KRSMANOVIĆ SREĆKO SLOBODAN

25.09.2014

515

436-2 / 260

 KUJUNDŽIĆ FAHRIJA JUSUF

25.09.2014

516

501-22 / 316

 KUJUNDŽIĆ FAHRIJA JUSUF

25.09.2014

517

436-2 / 1092

 KULIĆ PERO GORDANA

25.09.2014

518

501-22 / 1335

 KULIĆ PERO GORDANA

25.09.2014

519

501-22 / 3844

 LUKIĆ JOVAN VUKOSAVA

25.09.2014

520

501-22 / 3999

 MARIĆ DRAGO MIRKO

25.09.2014

521

501-22 / 1888

 MARJANOVIĆ IVAN RANISAV

25.09.2014

522

501-22 / 1440

 MARKOVIĆ MILAN JELENA

25.09.2014

523

501-22 / 4615

 MARKOVIĆ MILORAD SIMEUN

25.09.2014

524

501-22 / 1165

 MEMIĆ HAMDO SAFET

25.09.2014

525

501-22 / 519

 MIĆIĆ DUŠAN KOSTADIN

25.09.2014

526

436-2 / 143

 MURATOVIĆ NIJAZIM AMRA

25.09.2014

527

501-22 / 180

 MURATOVIĆ NIJAZIM AMRA

25.09.2014

528

436-2 / 3964

 MUSTAFIĆ ALIJA JUSO

25.09.2014

529

501-22 / 2674

 MUSTAFIĆ ALIJA JUSO

25.09.2014

530

501-22 / 669

 NESTOROVIĆ BOŽIDAR NINKO

25.09.2014

531

501-22 / 269

 NESTOROVIĆ MILINKO DRAGUTIN

25.09.2014

532

501-22 / 2290

 NIKOLIĆ MIHAILO RUŽA

25.09.2014

533

501-22 / 2627

 NIKOLIĆ MILOŠ MARKO

25.09.2014

534

501-22 / 3000

 OSEČANSKI VLADISAV RADOJKA

25.09.2014

535

436-2 / 906

 PALANGETIĆ DUŠAN ANGELINA

25.09.2014

536

501-22 / 1108

 PALANGETIĆ DUŠAN ANGELINA

25.09.2014

537

501-22 / 2872

 PAVLOVIĆ MIHAILO STOJAN

25.09.2014

538

501-22 / 2855

 PAVLOVIĆ SLAVKO DRAGAN

25.09.2014

539

501-22 / 4647

 PAVLOVIĆ STEVO MIHAILO

25.09.2014

540

501-22 / 4447

 PAVLOVIĆ STOJADIN ŽIVOJIN

25.09.2014

541

501-22 / 3729

 PIRIĆ MEHO MUJO

25.09.2014

542

501-22 / 1596

 PIRIĆ MUJO MIRSAD

25.09.2014

543

501-22 / 943

 POPOVIĆ ILIJA MIHAILO

25.09.2014

544

501-22 / 921

 RADIĆ MILOVAN GROZDA

25.09.2014

545

501-22 / 478

 RADIĆ ŽIVOJIN MILICA

25.09.2014

546

436-2 / 852

 RAMADANOVIĆ SEJDI ISMET

25.09.2014

547

501-22 / 1041

 RAMADANOVIĆ SEJDI ISMET

25.09.2014

548

501-22 / 3575

 RISTIĆ ANDRIJA BOŠKO

25.09.2014

549

501-22 / 1576

 RISTIĆ VLADIMIR ANDRIJA

25.09.2014

550

436-2 / 3079

 RUSTEMOVIĆ MUSTAFA HABIBA

25.09.2014

551

501-22 / 3739

 RUSTEMOVIĆ MUSTAFA HABIBA

25.09.2014

552

436-2 / 387

 RUSTEMOVIĆ TAJIB EMIN

25.09.2014

553

501-22 / 471

 RUSTEMOVIĆ TAJIB EMIN

25.09.2014

554

436-2 / 2032

 SAMARDŽIĆ MILIĆ BILJANA

25.09.2014

555

501-22 / 2466

 SAMARDŽIĆ MILIĆ BILJANA

25.09.2014

556

436-2 / 28

 SMILJANIĆ RADIŠE STANIMIR

25.09.2014

557

501-22 / 44

 SMILJANIĆ RADIŠE STANIMIR

25.09.2014

558

501-22 / 2988

 STANKOVIĆ DOBROSAV ANTONIJA

25.09.2014

559

501-22 / 3985

 STANKOVIĆ DOBROSAV BOGOLJUB

25.09.2014

560

501-22 / 84

 STANKOVIĆ FILIP ANĐELIJA

25.09.2014

561

501-22 / 3726

 STANKOVIĆ LJUBOMIR MILOVAN

25.09.2014

562

501-22 / 1490

 STANKOVIĆ STANISAV MILUTIN

25.09.2014

563

501-22 / 4649

 STEVIĆ TIHOMIR CVETKO

25.09.2014

564

436-2 / 1907

 ŠIŠIĆ RADOSAV RADMILA

25.09.2014

565

501-22 / 2320

 ŠIŠIĆ RADOSAV RADMILA

25.09.2014

566

436-2 / 1174

 TADIĆ GVOZDEN MILOVAN

25.09.2014

567

501-22 / 1435

 TADIĆ GVOZDEN MILOVAN

25.09.2014

568

501-22 / 568

 TADIĆ MARKO

25.09.2014

569

501-22 / 612

 TADIĆ MILORAD SLOBODAN

25.09.2014

570

501-22 / 227

 TOLJ MARKO ŽIVKO

25.09.2014

571

436-2 / 3275

 TOMIĆ STOJANA RADISLAV

25.09.2014

572

501-22 / 3966

 TOMIĆ STOJANA RADISLAV

25.09.2014

573

436-2 / 762

 TOMIĆ ZORICA

25.09.2014

574

501-22 / 929

 TOMIĆ ZORICA

25.09.2014

575

436-2 / 2417

 UGLJEŠIĆ BOGDAN STANKO

25.09.2014

576

501-22 / 2953

 UGLJEŠIĆ BOGDAN STANKO

25.09.2014

577

501-22 / 3173

 VASIĆ DUŠAN KOSARA

25.09.2014

578

501-22 / 973

 VASIĆ FILIP STANISAVA

25.09.2014

579

436-2 / 624

 VASIĆ MIODRAG DRAGAN

25.09.2014

580

501-22 / 763

 VASIĆ MIODRAG DRAGAN

25.09.2014

581

501-22 / 3616

 VASIĆ RADOMIR NENAD

25.09.2014

582

501-22 / 2492

 VASIĆ TOMA DRAGOMIR

25.09.2014

583

501-22 / 2636

 VASIĆ ŽIVKO RADOMIR

25.09.2014

584

436-2 / 650

 VASILJEVIĆ VIDOJE MILE

25.09.2014

585

501-22 / 793

 VASILJEVIĆ VIDOJE MILE

25.09.2014

586

436-2 / 1940

 VLAČIĆ JOVO ZORAN

25.09.2014

587

501-22 / 2361

 VLAČIĆ JOVO ZORAN

25.09.2014

588

436-2 / 332

 VLADIĆ BRANIVOJE DRAGAN

25.09.2014

589

501-22 / 405

 VLADIĆ BRANIVOJE DRAGAN

25.09.2014

590

501-22 / 3738

 VUKOVIĆ IVAN MILAN

25.09.2014

591

436-2 / 4034

 VULETIĆ MILOŠ SLAVKO

25.09.2014

592

501-22 / 4819

 VULETIĆ MILOŠ SLAVKO

25.09.2014

593

436-2 / 1368

 ZELJIĆ MILAN VIDOJE

25.09.2014

594

501-22 / 1676

 ZELJIĆ MILAN VIDOJE

25.09.2014

595

436-2 / 2328

 ŽIVANOVIĆ DUŠAN ŽARKO

25.09.2014

596

501-22 / 2836

 ŽIVANOVIĆ DUŠAN ŽARKO

25.09.2014

597

501-22 / 3733

 ŽIVANOVIĆ MILOJE SPASENIJA

25.09.2014

598

501-22 / 713

AS FRIZERSKI SALON, SVETLANA ARSIĆ ARSIĆ SVETLANA

25.09.2014

599

436-2 / 1125

 ARSIĆ VLADIMIR DRAGAN

26.09.2014

600

501-22 / 1378

 ARSIĆ VLADIMIR DRAGAN

26.09.2014

601

436-2 / 5

 BOGIĆEVIĆ VELJKO DRAGAN

26.09.2014

602

501-22 / 3628

 BOGIĆEVIĆ VELJKO DRAGAN

26.09.2014

603

436-2 / 1571

 BORŠNER ALOJZ ANDRIJA

26.09.2014

604

501-22 / 1916

 BORŠNER ALOJZ ANDRIJA

26.09.2014

605

436-2 / 3543

 BULJUBAŠIĆ MUSTAFA SALIH

26.09.2014

606

501-22 / 4298

 BULJUBAŠIĆ MUSTAFA SALIH

26.09.2014

607

436-2 / 3185

 BULJUBAŠIĆ RAŠID IBRAHIM

26.09.2014

608

501-22 / 3862

 BULJUBAŠIĆ RAŠID IBRAHIM

26.09.2014

609

436-2 / 1082

 BULJUBAŠIĆ Rušid MIRSAD

26.09.2014

610

501-22 / 1323

 BULJUBAŠIĆ Rušid MIRSAD

26.09.2014

611

501-22 / 1081

 BULJUBAŠIĆ SAFET JASMINA

26.09.2014

612

436-2 / 2967

 BULJUBAŠIĆ SALIH FADIL

26.09.2014

613

501-22 / 3608

 BULJUBAŠIĆ SALIH FADIL

26.09.2014

614

501-22 / 2409

 CRNOGAĆA CVIJETIN SLAVICA

26.09.2014

615

501-22 / 3351

 ČOLAKOVIĆ IBRO ABID

26.09.2014

616

436-2 / 3845

 ĆIRIĆ RADOMIR NADA

26.09.2014

617

501-22 / 4674

 ĆIRIĆ RADOMIR NADA

26.09.2014

618

436-2 / 3062

 ĆORIĆ MUJO SALIH

26.09.2014

619

501-22 / 3718

 ĆORIĆ MUJO SALIH

26.09.2014

620

501-22 / 1398

 ĆORIĆ MUSTAFA SELIM

26.09.2014

621

436-2 / 2810

 ĆORIĆ ZILHA FATIMA

26.09.2014

622

501-22 / 3419

 ĆORIĆ ZILHA FATIMA

26.09.2014

623

436-2 / 2191

 DRAGAŠEVIĆ ĐORĐIJE MIRELA

26.09.2014

624

501-22 / 2661

 DRAGAŠEVIĆ ĐORĐIJE MIRELA

26.09.2014

625

436-2 / 836

 ĐINIĆ SALIH AZEMINA

26.09.2014

626

501-22 / 1018

 ĐINIĆ SALIH AZEMINA

26.09.2014

627

436-2 / 2479

 HAMZIĆ SAFET MUJO

26.09.2014

628

501-22 / 3027

 HAMZIĆ SAFET MUJO

26.09.2014

629

436-2 / 934

 HARAPOVIĆ OSMAN ZAHA

26.09.2014

630

501-22 / 1140

 HARAPOVIĆ OSMAN ZAHA

26.09.2014

631

501-22 / 1382

 HUKIĆ IBRO MUJO

26.09.2014

632

436-2 / 436

 ILIĆ BRANKO BOŽIDAR

26.09.2014

633

501-22 / 529

 ILIĆ BRANKO BOŽIDAR

26.09.2014

634

436-2 / 1833

 ILIĆ ZORAN JELENA

26.09.2014

635

501-22 / 2233

 ILIĆ ZORAN JELENA

26.09.2014

636

436-2 / 168

 JOVIĆ DUŠAN DRAGUTIN

26.09.2014

637

501-22 / 210

 JOVIĆ DUŠAN DRAGUTIN

26.09.2014

638

436-2 / 3844

 JOVIĆ MAKSIM MILICA

26.09.2014

639

501-22 / 4673

 JOVIĆ MAKSIM MILICA

26.09.2014

640

436-2 / 2789

 KENJIĆ SLAVOJKA

26.09.2014

641

501-22 / 3394

 KENJIĆ SLAVOJKA

26.09.2014

642

436-2 / 1804

 KLAČAR MIRJANA

26.09.2014

643

501-22 / 2197

 KLAČAR MIRJANA

26.09.2014

644

436-2 / 540

 KOJIĆ ŽIVKO KOSTA

26.09.2014

645

501-22 / 660

 KOJIĆ ŽIVKO KOSTA

26.09.2014

646

436-2 / 460

 MARIĆ MILORAD DARINKA

26.09.2014

647

501-22 / 554

 MARIĆ MILORAD DARINKA

26.09.2014

648

436-2 / 789

 MARKOVIĆ JORDAN PETAR

26.09.2014

649

501-22 / 959

 MARKOVIĆ JORDAN PETAR

26.09.2014

650

436-2 / 2277

 MARKOVIĆ VELIČKA MILENA

26.09.2014

651

501-22 / 2775

 MARKOVIĆ VELIČKA MILENA

26.09.2014

652

436-2 / 2950

 MEDIĆ AHMET ALMASA

26.09.2014

653

501-22 / 3589

 MEDIĆ AHMET ALMASA

26.09.2014

654

436-2 / 243

 MILOVANOVIĆ BOŽO JEFIMIJA

26.09.2014

655

501-22 / 297

 MILOVANOVIĆ BOŽO JEFIMIJA

26.09.2014

656

501-22 / 2759

 MILUTINOVIĆ ZDRAVKO MILANKA

26.09.2014

657

436-2 / 1016

 MUSTAFIĆ MUSTAFA REMZA

26.09.2014

658

501-22 / 1245

 MUSTAFIĆ MUSTAFA REMZA

26.09.2014

659

436-2 / 3056

 PANTIĆ ZARIJE RISTO

26.09.2014

660

501-22 / 3712

 PANTIĆ ZARIJE RISTO

26.09.2014

661

436-2 / 1536

 PETROVIĆ TOMISLAV ANTO

26.09.2014

662

501-22 / 1873

 PETROVIĆ TOMISLAV ANTO

26.09.2014

663

436-2 / 124

 RADIĆ DUŠANA VLADIMIR

26.09.2014

664

501-22 / 153

 RADIĆ DUŠANA VLADIMIR

26.09.2014

665

436-2 / 431

 RUŽIĆ ALEKSA MLAĐEN

26.09.2014

666

501-22 / 522

 RUŽIĆ ALEKSA MLAĐEN

26.09.2014

667

436-2 / 140

 RUŽIĆ SRPKO

26.09.2014

668

501-22 / 177

 RUŽIĆ SRPKO

26.09.2014

669

436-2 / 350

 SAČIĆ HIMZO SAID

26.09.2014

670

501-22 / 428

 SAČIĆ HIMZO SAID

26.09.2014

671

436-2 / 2578

 SIMIĆ JEREMIJA NEĐO

26.09.2014

672

501-22 / 3146

 SIMIĆ JEREMIJA NEĐO

26.09.2014

673

501-22 / 668

 SPAHIĆ ZUHRA DAMIR

26.09.2014

674

436-2 / 1966

 SPASOJEVIĆ BOŽIDAR VERA

26.09.2014

675

501-22 / 2392

 SPASOJEVIĆ BOŽIDAR VERA

26.09.2014

676

436-2 / 2066

 STAJIĆ DRAGUTIN MITAR

26.09.2014

677

501-22 / 2507

 STAJIĆ DRAGUTIN MITAR

26.09.2014

678

436-2 / 1216

 STANKOVIĆ MILAN GORAN

26.09.2014

679

501-22 / 1488

 STANKOVIĆ MILAN GORAN

26.09.2014

680

501-22 / 3679

 STJEPANOVIĆ LJUBO STJEPAN

26.09.2014

681

436-2 / 2036

 ŠARKIĆ DRAGO SLAVKO

26.09.2014

682

501-22 / 2471

 ŠARKIĆ DRAGO SLAVKO

26.09.2014

683

501-22 / 3288

 TADIĆ CVETA

26.09.2014

684

436-2 / 3340

 TAVRA LJUBO MILANKA

26.09.2014

685

501-22 / 4048

 TAVRA LJUBO MILANKA

26.09.2014

686

436-2 / 2472

 TESLIĆ DESANKA

26.09.2014

687

501-22 / 3019

 TESLIĆ DESANKA

26.09.2014

688

501-22 / 576

 TODOROVIĆ DUŠAN MILENIJA

26.09.2014

689

436-2 / 697

 VESIĆ NIKOLA SPASENIJA

26.09.2014

690

501-22 / 847

 VESIĆ NIKOLA SPASENIJA

26.09.2014

691

436-2 / 3383

 VILAR NICULOVIĆ MARIJA ZLATA

26.09.2014

692

501-22 / 4100

 VILAR NICULOVIĆ MARIJA ZLATA

26.09.2014

693

436-2 / 3954

 VITIĆ MILOŠ MILE

26.09.2014

694

501-22 / 1930

 VITIĆ MILOŠ MILE

26.09.2014

695

436-2 / 3953

 VITIĆ MILOŠ RUŽICA

26.09.2014

696

501-22 / 3318

 VITIĆ MILOŠ RUŽICA

26.09.2014

697

436-2 / 3418

 VUKELJA PETAR PREDRAG

26.09.2014

698

501-22 / 4142

 VUKELJA PETAR PREDRAG

26.09.2014

699

436-2 / 1108

 ZELJKOVIĆ MARKO RADOMIR

26.09.2014

700

501-22 / 1355

 ZELJKOVIĆ MARKO RADOMIR

26.09.2014

701

436-2 / 1255

 ZELJKOVIĆ MARKO RADOVAN

26.09.2014

702

501-22 / 1537

 ZELJKOVIĆ MARKO RADOVAN

26.09.2014

703

436-2 / 1821

 ZELJKOVIĆ MILAN DRAGOLJUB

26.09.2014

704

501-22 / 2218

 ZELJKOVIĆ MILAN DRAGOLJUB

26.09.2014

705

436-2 / 3533

 ZELJKOVIĆ MILAN PREDRAG

26.09.2014

706

501-22 / 4287

 ZELJKOVIĆ MILAN PREDRAG

26.09.2014

707

436-2 / 2254

 ZULIĆ MIHAILO ROSA

26.09.2014

708

501-22 / 2735

 ZULIĆ MIHAILO ROSA

26.09.2014

709

436-2 / 2510

 ZULIĆ SALIH SULJO

26.09.2014

710

501-22 / 3066

 ZULIĆ SALIH SULJO

26.09.2014

711

436-2 / 625

 ŽDRALO RELJA SLOBODAN

26.09.2014

712

501-22 / 766

 ŽDRALO RELJA SLOBODAN

26.09.2014

713

501-22 / 388

 ŽIGIĆ ZUHRA MELIHA

26.09.2014

714

501-22 / 1963

 ARSIĆ NEGOSAVA

27.09.2014

715

436-2 / 441

 BOŠKOVIĆ VASILIJE DRAGAN

27.09.2014

716

501-22 / 534

 BOŠKOVIĆ VASILIJE DRAGAN

27.09.2014

717

436-2 / 2438

 BRATUN ŽIVORAD VIDOSAVA

27.09.2014

718

501-22 / 2982

 BRATUN ŽIVORAD VIDOSAVA

27.09.2014

719

436-2 / 627

 BULJUBAŠIĆ NURIJA TAHIRA

27.09.2014

720

501-22 / 768

 BULJUBAŠIĆ NURIJA TAHIRA

27.09.2014

721

436-2 / 318

 ČOJIĆ ZDENKO

27.09.2014

722

501-22 / 387

 ČOJIĆ ZDENKO

27.09.2014

723

501-22 / 2819

 ČOLAKOVIĆ RAGIB ASIJA

27.09.2014

724

436-2 / 3192

 ČOLAKOVIĆ SALIH ESAD

27.09.2014

725

501-22 / 3869

 ČOLAKOVIĆ SALIH ESAD

27.09.2014

726

436-2 / 2548

 ĆIRIĆ MILIĆ ZDRAVKO

27.09.2014

727

501-22 / 3109

 ĆIRIĆ MILIĆ ZDRAVKO

27.09.2014

728

436-2 / 2478

 ĆIRIĆ SLAVKO SLOBODAN

27.09.2014

729

501-22 / 3026

 ĆIRIĆ SLAVKO SLOBODAN

27.09.2014

730

436-2 / 2956

 ĆORIĆ ISMET NASIR

27.09.2014

731

501-22 / 3597

 ĆORIĆ ISMET NASIR

27.09.2014

732

501-22 / 1278

 ĆORIĆ MUSTAFA SULEJMAN

27.09.2014

733

436-2 / 1687

 ĆORIĆ SULJO MUSTAFA

27.09.2014

734

501-22 / 2053

 ĆORIĆ SULJO MUSTAFA

27.09.2014

735

501-22 / 4253

 ERIĆ SIMEUN ZAGORKA

27.09.2014

736

436-2 / 3656

 GLIGORIĆ DRAGOMIR SNEŽANA

27.09.2014

737

501-22 / 4442

 GLIGORIĆ DRAGOMIR SNEŽANA

27.09.2014

738

436-2 / 2214

 GRUJIČIĆ MILENA

27.09.2014

739

501-22 / 2687

 GRUJIČIĆ MILENA

27.09.2014

740

436-2 / 2848

 GRUJIČIĆ STANISAV VIDOSAV

27.09.2014

741

501-22 / 3467

 GRUJIČIĆ STANISAV VIDOSAV

27.09.2014

742

436-2 / 1954

 GRUJIĆ NIKOLA MILAN

27.09.2014

743

501-22 / 2377

 GRUJIĆ NIKOLA MILAN

27.09.2014

744

436-2 / 1875

 HADŽIEFENDIĆ SALIH FATIMA

27.09.2014

745

501-22 / 2283

 HADŽIEFENDIĆ SALIH FATIMA

27.09.2014

746

436-2 / 2833

 HAMIDOVIĆ DŽEMAL OSMAN

27.09.2014

747

501-22 / 3451

 HAMIDOVIĆ DŽEMAL OSMAN

27.09.2014

748

436-2 / 500

 HRUSTEMOVIĆ HAĆKO MEHMED

27.09.2014

749

501-22 / 609

 HRUSTEMOVIĆ HAĆKO MEHMED

27.09.2014

750

501-22 / 968

 IBRAHIMOVIĆ MUSTAFA ŠEFIK

27.09.2014

751

436-2 / 1462

 IVANOVIĆ IVAN BORO

27.09.2014

752

501-22 / 1785

 IVANOVIĆ IVAN BORO

27.09.2014

753

436-2 / 3869

 IVANOVIĆ IVAN PREDRAG

27.09.2014

754

501-22 / 4705

 IVANOVIĆ IVAN PREDRAG

27.09.2014

755

436-2 / 2608

 KAPUR NEMANJA CVIJETA

27.09.2014

756

501-22 / 3181

 KAPUR NEMANJA CVIJETA

27.09.2014

757

436-2 / 396

 KATANIĆ DANILO ŽIVAN

27.09.2014

758

501-22 / 482

 KATANIĆ DANILO ŽIVAN

27.09.2014

759

436-2 / 3480

 KOSTIĆ JANKO DUŠANKA

27.09.2014

760

501-22 / 4224

 KOSTIĆ JANKO DUŠANKA

27.09.2014

761

436-2 / 933

 KRMAR MIRJANA

27.09.2014

762

501-22 / 1139

 KRMAR MIRJANA

27.09.2014

763

436-2 / 155

 KRŽAVIĆ MUJO JASMIN

27.09.2014

764

501-22 / 195

 KRŽAVIĆ MUJO JASMIN

27.09.2014

765

436-2 / 1107

 LUJIĆ JOVO SAVKA

27.09.2014

766

501-22 / 1354

 LUJIĆ JOVO SAVKA

27.09.2014

767

436-2 / 679

 LJUBOVIĆ MUSTAFA DERVIŠ

27.09.2014

768

501-22 / 828

 LJUBOVIĆ MUSTAFA DERVIŠ

27.09.2014

769

436-2 / 2139

 MIJOVIĆ RADISAV RADOSLAV

27.09.2014

770

501-22 / 2590

 MIJOVIĆ RADISAV RADOSLAV

27.09.2014

771

501-22 / 2223

 MITROVIĆ DRAGO ŽIVAN

27.09.2014

772

501-22 / 3642

 MITROVIĆ MARKO SAVO

27.09.2014

773

501-22 / 879

 MITROVIĆ SREDOJE BORKA

27.09.2014

774

436-2 / 3422

 MURATOVIĆ HUSO ADIS

27.09.2014

775

501-22 / 4150

 MURATOVIĆ HUSO ADIS

27.09.2014

776

436-2 / 1975

 MUSTAFIĆ NAZIF AHMET

27.09.2014

777

501-22 / 2401

 MUSTAFIĆ NAZIF AHMET

27.09.2014

778

436-2 / 1870

 NICULOVIĆ VOJISLAV ŽIVOJIN

27.09.2014

779

501-22 / 2277

 NICULOVIĆ VOJISLAV ŽIVOJIN

27.09.2014

780

436-2 / 1189

 NUHANOVIĆ ZDRAVKO DESANKA

27.09.2014

781

501-22 / 1456

 NUHANOVIĆ ZDRAVKO DESANKA

27.09.2014

782

436-2 / 407

 OBRENOVIĆ SAVKA

27.09.2014

783

501-22 / 493

 OBRENOVIĆ SAVKA

27.09.2014

784

501-22 / 446

 PETRIĆ ĐURO ĐURĐIJA

27.09.2014

785

501-22 / 4144

 RABIĆ PETRIĆ PETRA

27.09.2014

786

436-2 / 2005

 RADOSAVLJEVIĆ ŽIVOTA ILIJA

27.09.2014

787

501-22 / 2436

 RADOSAVLJEVIĆ ŽIVOTA ILIJA

27.09.2014

788

436-2 / 3575

 RELJIĆ IVAN MOMIR

27.09.2014

789

501-22 / 4337

 RELJIĆ IVAN MOMIR

27.09.2014

790

436-2 / 1404

 RISTANOVIĆ LJUBICA

27.09.2014

791

501-22 / 1715

 RISTANOVIĆ LJUBICA

27.09.2014

792

436-2 / 586

 RISTANOVIĆ RADOVAN VIDOSAV

27.09.2014

793

501-22 / 718

 RISTANOVIĆ RADOVAN VIDOSAV

27.09.2014

794

436-2 / 3231

 SAČIĆ HASAN HIMZO

27.09.2014

795

501-22 / 3915

 SAČIĆ HASAN HIMZO

27.09.2014

796

501-22 / 3568

 SAVIĆ LAZAR SREĆO

27.09.2014

797

436-2 / 1067

 SPASOJEVIĆ MILUTIN ZAGORKA

27.09.2014

798

501-22 / 1305

 SPASOJEVIĆ MILUTIN ZAGORKA

27.09.2014

799

436-2 / 560

 STAJIĆ MIRKO MILORAD

27.09.2014

800

501-22 / 687

 STAJIĆ MIRKO MILORAD

27.09.2014

801

436-2 / 1918

 STANKOVIĆ RADENKO MLADEN

27.09.2014

802

501-22 / 2335

 STANKOVIĆ RADENKO MLADEN

27.09.2014

803

436-2 / 3969

 SULJIĆ MUHAMED HAŠIM

27.09.2014

804

501-22 / 2673

 SULJIĆ MUHAMED HAŠIM

27.09.2014

805

436-2 / 3970

 SULJIĆ MUHAMED IBRAHIM

27.09.2014

806

501-22 / 4030

 SULJIĆ MUHAMED IBRAHIM

27.09.2014

807

501-22 / 3886

 TESLIĆ MILORADA MILE

27.09.2014

808

501-22 / 2741

 TOŠIĆ STANIMIR RADMILA

27.09.2014

809

501-22 / 610

 TRIPKOVIĆ BOGOSAV RADOMIR

27.09.2014

810

436-2 / 2554

 VASILJEVIĆ VUKADIN ZORAN

27.09.2014

811

501-22 / 3116

 VASILJEVIĆ VUKADIN ZORAN

27.09.2014

812

436-2 / 1950

 VUKOSAVLJEVIĆ SRBIJANKA DRAGAN

27.09.2014

813

501-22 / 2373

 VUKOSAVLJEVIĆ SRBIJANKA DRAGAN

27.09.2014

814

436-2 / 2346

 ŽDRALO ŽAKLINA

27.09.2014

815

501-22 / 2859

 ŽDRALO ŽAKLINA

27.09.2014

816

436-2 / 128

NADAS.T.R. MILAN JAŠIĆ PR JAŠIĆ MILAN

27.09.2014

817

501-22 / 157

NADAS.T.R. MILAN JAŠIĆ PR JAŠIĆ MILAN

27.09.2014

818

501-22 / 1051

 HADŽIEFENDIĆ ALIJA ENVER

29.09.2014

819

436-2 / 4038

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

820

436-2/pg / 90

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

821

436-2/pg / 91

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

822

436-2/pg / 92

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

823

436-2/pg / 93

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

824

436-2/pg / 94

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

825

501-22 / 80

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

826

501-22 / 81

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

827

501-22 / 82

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

828

501-22 / 4822

 LUKIĆ OSTOJA RADENKO

29.09.2014

829

436-2 / 2737

 NIKOLIĆ MILADIN MILAN

29.09.2014

830

501-22 / 3336

 NIKOLIĆ MILADIN MILAN

29.09.2014

831

436-2 / 2026

 ANDRIĆ RADO LUKA

30.09.2014

832

501-22 / 2459

 ANDRIĆ RADO LUKA

30.09.2014

833

436-2 / 458

 ANTONIJEVIĆ GOJKO TANASIJE

30.09.2014

834

501-22 / 552

 ANTONIJEVIĆ GOJKO TANASIJE

30.09.2014

835

436-2 / 1392

 BOBAR SLAĐANA

30.09.2014

836

439-7 / 87-1

BABIĆ ŽIVOJIN

30.09.2014

837

501-22 / 1701

 BOBAR SLAĐANA

30.09.2014

838

436-2 / 3748

 BOROJEVIĆ BRANKO DRAGOLJUB

30.09.2014

839

501-22 / 4554

 BOROJEVIĆ BRANKO DRAGOLJUB

30.09.2014

840

436-2 / 2546

 BOŠKOVIĆ ZARIJA BOŠKO

30.09.2014

841

501-22 / 3107

 BOŠKOVIĆ ZARIJA BOŠKO

30.09.2014

842

436-2 / 3209

 DABIĆ MIODRAG SVETLANA

30.09.2014

843

501-22 / 3889

 DABIĆ MIODRAG SVETLANA

30.09.2014

844

436-2 / 2643

 DEVIĆ JOVAN ALEKSANDRA

30.09.2014

845

501-22 / 3221

 DEVIĆ JOVAN ALEKSANDRA

30.09.2014

846

436-2 / 2309

 DRAGIĆ NIKOLA DANICA

30.09.2014

847

501-22 / 2814

 DRAGIĆ NIKOLA DANICA

30.09.2014

848

436-2 / 2960

 DRAGUTINOVIĆ BLAŠKO PETAR

30.09.2014

849

501-22 / 3601

 DRAGUTINOVIĆ BLAŠKO PETAR

30.09.2014

850

436-2 / 1609

 ĐONLIĆ SALKO MEHMED

30.09.2014

851

501-22 / 1961

 ĐONLIĆ SALKO MEHMED

30.09.2014

852

501-22 / 2749

 ĐURĐEVIĆ ĐORĐE MARIJA

30.09.2014

853

436-2 / 1696

 GAJIĆ VIDOJA MLADEN

30.09.2014

854

501-22 / 2063

 GAJIĆ VIDOJA MLADEN

30.09.2014

855

436-2 / 51

 GLIGOREVIĆ LAZAR BRANKO

30.09.2014

856

501-22 / 72

 GLIGOREVIĆ LAZAR BRANKO

30.09.2014

857

436-2 / 3468

 IMŠIROVIĆ HAJRUDIN UZEIR

30.09.2014

858

501-22 / 4207

 IMŠIROVIĆ HAJRUDIN UZEIR

30.09.2014

859

436-2 / 379

 JAKŠIĆ ŽIVOJKA NOVKA

30.09.2014

860

501-22 / 462

 JAKŠIĆ ŽIVOJKA NOVKA

30.09.2014

861

436-2 / 36

 JEZDIĆ JOVANA LAZO

30.09.2014

862

501-22 / 55

 JEZDIĆ JOVANA LAZO

30.09.2014

863

436-2 / 1155

 JEZDIĆ MOMČILO SNEŽANA

30.09.2014

864

501-22 / 1410

 JEZDIĆ MOMČILO SNEŽANA

30.09.2014

865

436-2 / 1227

 JEZDIĆ VLADIMIR MILUTIN

30.09.2014

866

501-22 / 1501

 JEZDIĆ VLADIMIR MILUTIN

30.09.2014

867

436-2 / 3802

 JOKIĆ VLADIMIRA STOJAN

30.09.2014

868

501-22 / 4619

 JOKIĆ VLADIMIRA STOJAN

30.09.2014

869

436-2 / 3293

 JOVANOVIĆ ČEDO JOVAN

30.09.2014

870

501-22 / 3992

 JOVANOVIĆ ČEDO JOVAN

30.09.2014

871

436-2 / 102

 JOVIČIĆ ĐOKO RADO

30.09.2014

872

501-22 / 128

 JOVIČIĆ ĐOKO RADO

30.09.2014

873

436-2 / 1117

 KONSTANTINOVIĆ ALEKSANDAR

30.09.2014

874

501-22 / 1369

 KONSTANTINOVIĆ ALEKSANDAR

30.09.2014

875

436-2 / 1641

 KOVAČEVIĆ SOVRO MILENKO

30.09.2014

876

501-22 / 2000

 KOVAČEVIĆ SOVRO MILENKO

30.09.2014

877

436-2 / 3143

 KULIĆ PETAR SRETKO

30.09.2014

878

501-22 / 3816

 KULIĆ PETAR SRETKO

30.09.2014

879

436-2 / 3452

 LAZIĆ LAZAR DAŠO

30.09.2014

880

501-22 / 4187

 LAZIĆ LAZAR DAŠO

30.09.2014

881

436-2 / 1113

 LUKIĆ CVIJAN RADOVAN

30.09.2014

882

501-22 / 1362

 LUKIĆ CVIJAN RADOVAN

30.09.2014

883

436-2 / 913

 MAKSIMOVIĆ MILOŠ ISIDORA

30.09.2014

884

501-22 / 1116

 MAKSIMOVIĆ MILOŠ ISIDORA

30.09.2014

885

436-2 / 3332

 PEPIĆ SRETKO NADA

30.09.2014

886

501-22 / 4040

 PEPIĆ SRETKO NADA

30.09.2014

887

436-2 / 1981

 PERIĆ VLADIMIR ROSA

30.09.2014

888

501-22 / 2407

 PERIĆ VLADIMIR ROSA

30.09.2014

889

436-2 / 1991

 PETROVIĆ DRAGOLJUB ALEKSANDAR

30.09.2014

890

501-22 / 2419

 PETROVIĆ DRAGOLJUB ALEKSANDAR

30.09.2014

891

436-2 / 758

 RADIĆ CVJETIN LJUBAN

30.09.2014

892

501-22 / 925

 RADIĆ CVJETIN LJUBAN

30.09.2014

893

436-2 / 3274

 RADIĆ ŽIVAN SAVO

30.09.2014

894

501-22 / 3965

 RADIĆ ŽIVAN SAVO

30.09.2014

895

436-2 / 661

 RAŠKOVIĆ NEĐO MILICA

30.09.2014

896

501-22 / 807

 RAŠKOVIĆ NEĐO MILICA

30.09.2014

897

436-2 / 2252

 STOJANOVIĆ MILAN MILOVAN

30.09.2014

898

501-22 / 2730

 STOJANOVIĆ MILAN MILOVAN

30.09.2014

899

436-2 / 704

 SUBOTIĆ ŽIVOJIN ŽIVORAD

30.09.2014

900

501-22 / 855

 SUBOTIĆ ŽIVOJIN ŽIVORAD

30.09.2014

901

436-2 / 3051

 ŠRNDIĆ MUJO FAVZIJA

30.09.2014

902

501-22 / 3707

 ŠRNDIĆ MUJO FAVZIJA

30.09.2014

903

436-2 / 780

 TADIĆ MILIČIĆ DANICA

30.09.2014

904

501-22 / 950

 TADIĆ MILIČIĆ DANICA

30.09.2014

905

436-2 / 562

 VASIĆ RADOVAN TODA

30.09.2014

906

501-22 / 689

 VASIĆ RADOVAN TODA

30.09.2014

907

436-2 / 4033

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

908

436-2/pg / 80

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

909

436-2/pg / 81

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

910

436-2/pg / 82

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

911

436-2/pg / 83

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

912

436-2/pg / 84

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

913

501-22 / 76

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

914

501-22 / 77

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

915

501-22 / 78

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

916

501-22 / 4818

 VUČETIĆ MOMIR MILAN

30.09.2014

917

436-2 / 2229

 VUKOVIĆ ŽIVORAD DUŠANKA

30.09.2014

918

501-22 / 2702

 VUKOVIĆ ŽIVORAD DUŠANKA

30.09.2014