Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу јулу 2014. године

 

РЕДНИ БРОЈ

БРОЈ РЕШЕЊА

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК

ДАТУМ УРУЧЕЊА

1

436-2 / 1340

   MEHMEDOVIĆ Avdo SADIJA

22.07.2014

2

501-22 / 1642

   MEHMEDOVIĆ Avdo SADIJA

22.07.2014

3

436-2 / 231

   PAJIĆ VLADIMIR ŽIVOTA

22.07.2014

4

501-22 / 285

   PAJIĆ VLADIMIR ŽIVOTA

22.07.2014

5

436-2 / 2297

   PROSIČANOVIĆ  MUNEVERA

22.07.2014

6

501-22 / 2799

   PROSIČANOVIĆ  MUNEVERA

22.07.2014

7

436-2 / 708

   STANOJEVIĆ VELJKA RADISLAV

22.07.2014

8

501-22 / 861

   STANOJEVIĆ VELJKA RADISLAV

22.07.2014

9

436-2 / 1879

   TARIĆ SALIH MUSTAFA

22.07.2014

10

501-22 / 2288

   TARIĆ SALIH MUSTAFA

22.07.2014

11

436-2 / 2566

   AVDIĆ HUSEIN MIDHAT

23.07.2014

12

501-22 / 3133

   AVDIĆ HUSEIN MIDHAT

23.07.2014

13

436-2 / 1412

   DURAKOVIĆ IBRO AHMET

23.07.2014

14

501-22 / 1722

   DURAKOVIĆ IBRO AHMET

23.07.2014

15

436-2 / 3778

   HADŽIEFENDIĆ ŠEFO SADIK

23.07.2014

16

501-22 / 4587

   HADŽIEFENDIĆ ŠEFO SADIK

23.07.2014

17

436-2 / 295

   HALILOVIĆ SALIH MUSTAFA

23.07.2014

18

501-22 / 359

   HALILOVIĆ SALIH MUSTAFA

23.07.2014

19

436-2 / 2392

   KUCALOVIĆ RADO DUŠANKA

23.07.2014

20

501-22 / 2919

   KUCALOVIĆ RADO DUŠANKA

23.07.2014

21

436-2 / 1011

   MEHMEDOVIĆ MUJE FAKETA

23.07.2014

22

501-22 / 1238

   MEHMEDOVIĆ MUJE FAKETA

23.07.2014

23

436-2 / 3880

   MUSTAFIĆ MUJO MUJO

23.07.2014

24

501-22 / 4720

   MUSTAFIĆ MUJO MUJO

23.07.2014

25

436-2 / 1382

   RANАELOVIĆ MILANA SPASOJE

23.07.2014

26

501-22 / 1691

   RANАELOVIĆ MILANA SPASOJE

23.07.2014

27

436-2 / 3168

   ŠAHMANOVIĆ ZAHIR MEHMED

23.07.2014

28

501-22 / 3845

   ŠAHMANOVIĆ ZAHIR MEHMED

23.07.2014

29

436-2 / 2079

   ZEJNILAGIĆ BEGO MEHMED

23.07.2014

30

501-22 / 2522

   ZEJNILAGIĆ BEGO MEHMED

23.07.2014

31

501-22 / 1218

   CRKVENJAŠ STANKO MLAАAN

24.07.2014

32

501-22 / 78

   ČOLAKOVIĆ HALIL JUSUF

24.07.2014

33

501-22 / 1471

   ČOLAKOVIĆ NURIJA HAJRUDIN

24.07.2014

34

436-2 / 1843

   HADŽIEFENDIĆ HAŠIM MUSTAFA

24.07.2014

35

501-22 / 2244

   HADŽIEFENDIĆ HAŠIM MUSTAFA

24.07.2014

36

501-22 / 3335

   HADŽIEFENDIĆ KASIM AZEM

24.07.2014

37

436-2 / 3677

   HADŽIEFENDIĆ ŠEFO JUSUF

24.07.2014

38

501-22 / 4467

   HADŽIEFENDIĆ ŠEFO JUSUF

24.07.2014

39

501-22 / 1346

   JEVTIĆ PETAR NIKOLA

24.07.2014

40

501-22 / 1898

   LUKIĆ RADIVOJE DRAGOMIR

24.07.2014

41

501-22 / 262

   PAJIĆ ŽIVOTA DRAGAN

24.07.2014

42

501-22 / 160

   SPASOJEVIĆ MILIVOJE MLADEN

24.07.2014

43

501-22 / 2619

   STOJANOVIĆ MILUTIN SRBIJANKA

24.07.2014

44

436-2 / 21

   ŠRNDIĆ AVDO JUSUF

24.07.2014

45

501-22 / 35

   ŠRNDIĆ AVDO JUSUF

24.07.2014

46

501-22 / 1175

   TOMIĆ SLOBODAN ŽIVKO

24.07.2014

47

436-2 / 1385

   ANDRIĆ STANIMIR VITOMIR

25.07.2014

48

501-22 / 1694

   ANDRIĆ STANIMIR VITOMIR

25.07.2014

49

436-2 / 3405

   ANDRIĆ STANIMIR VLASTIMIR

25.07.2014

50

501-22 / 4126

   ANDRIĆ STANIMIR VLASTIMIR

25.07.2014

51

436-2 / 1140

   BOJIĆ MELENTIJE RADOMIR

25.07.2014

52

501-22 / 1395

   BOJIĆ MELENTIJE RADOMIR

25.07.2014

53

436-2 / 988

   BOJIĆ RADOMIR JANKO

25.07.2014

54

501-22 / 1207

   BOJIĆ RADOMIR JANKO

25.07.2014

55

436-2 / 364

   ILIĆ MILIVOJE RADOVAN

25.07.2014

56

501-22 / 444

   ILIĆ MILIVOJE RADOVAN

25.07.2014

57

436-2 / 2259

   NEDIĆ STJEPAN JOVAN

25.07.2014

58

501-22 / 2743

   NEDIĆ STJEPAN JOVAN

25.07.2014

59

436-2 / 2169

   PERIĆ JOVAN ŽIVOTA

25.07.2014

60

501-22 / 2633

   PERIĆ JOVAN ŽIVOTA

25.07.2014

61

501-22 / 4015

   SMILJANIĆ  SRETENA  АUJO

26.07.2014

62

436-2 / 1159

   STEIGER BOGDANA MILKA

26.07.2014

63

501-22 / 1417

   STEIGER BOGDANA MILKA

26.07.2014

64

436-2 / 1955

   KOJIĆ  PETRA    MILOVAN

30.07.2014

65

501-22 / 2378

   KOJIĆ  PETRA    MILOVAN

30.07.2014

66

436-2 / 351

   TOMIĆ CVETKA MIHAILO

30.07.2014

67

501-22 / 429

   TOMIĆ CVETKA MIHAILO

30.07.2014

68

501-22 / 4162

   JOVANOVIĆ RAJKO ŽIVORAD

31.07.2014

69

436-2 / 3724

   PETROVIĆ DRAGUTIN ZDRAVKO

31.07.2014

70

501-22 / 4520

   PETROVIĆ DRAGUTIN ZDRAVKO

31.07.2014

71

501-22 / 4677

   SREDOJEVIĆ MILAN RADOJKA

31.07.2014

72

501-22 / 2410

   TODOROVIĆ SLOBODAN SOFIJA

31.07.2014