Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу августу 2014. године

 

 

Redni Broj

BROJ RESENJA

OBVEZNIK

DATUM URUCENJA

1

436-2 / 1670

   VUČETIĆ SPASOJE BOGOSAV

01.08.2014

2

501-22 / 2032

   VUČETIĆ SPASOJE BOGOSAV

01.08.2014

3

436-2 / 1626

   GOŠNJIĆ DRAGUTIN MILADIN

01.08.2014

4

501-22 / 1983

   GOŠNJIĆ DRAGUTIN MILADIN

01.08.2014

5

436-2 / 112

   VUČETIĆ IVAN NENAD

01.08.2014

6

501-22 / 141

   VUČETIĆ IVAN NENAD

01.08.2014

7

436-2 / 2586

   VUČETIĆ GAJO MOMIR

01.08.2014

8

501-22 / 3156

   VUČETIĆ GAJO MOMIR

01.08.2014

9

436-2 / 2962

   GAJIĆ RADOSAV MILORAD

01.08.2014

10

501-22 / 3603

   GAJIĆ RADOSAV MILORAD

01.08.2014

11

436-2 / 2215

   VUČETIĆ ŽIVOJIN PERO

01.08.2014

12

501-22 / 2688

   VUČETIĆ ŽIVOJIN PERO

01.08.2014

13

436-2 / 2298

   ERIĆ GOJKO LJUPKO

01.08.2014

14

501-22 / 2800

   ERIĆ GOJKO LJUPKO

01.08.2014

15

436-2 / 3816

   ILIĆ RADOVAN MILOŠ

01.08.2014

16

501-22 / 4639

   ILIĆ RADOVAN MILOŠ

01.08.2014

17

436-2 / 1802

   VUČETIĆ MILAN MILETA

01.08.2014

18

501-22 / 2194

   VUČETIĆ MILAN MILETA

01.08.2014

19

436-2 / 4006

   PETROVIĆ MILORAD VLADAN

01.08.2014

20

501-22 / 4796

   PETROVIĆ MILORAD VLADAN

01.08.2014

21

436-2 / 2387

   PAJIĆ RAJKO ŽIVKO

01.08.2014

22

501-22 / 2914

   PAJIĆ RAJKO ŽIVKO

01.08.2014

23

436-2 / 3648

   KATIĆ ŽIVOJIN VELIČKO

02.08.2014

24

501-22 / 4430

   KATIĆ ŽIVOJIN VELIČKO

02.08.2014

25

436-2 / 1453

   SPASENOVIĆ RADOSAV GAVRILO

02.08.2014

26

501-22 / 1775

   SPASENOVIĆ RADOSAV GAVRILO

02.08.2014

27

436-2 / 3689

   SMILJANIĆ JORDAN TOMISLAV

02.08.2014

28

501-22 / 4482

   SMILJANIĆ JORDAN TOMISLAV

02.08.2014

29

436-2 / 3629

   KOJIĆ DUŠAN DRAGOSLAV

02.08.2014

30

501-22 / 4403

   KOJIĆ DUŠAN DRAGOSLAV

02.08.2014

31

436-2 / 247

   TODOROVIĆ ŽIVAN RADOVAN

02.08.2014

32

501-22 / 301

   TODOROVIĆ ŽIVAN RADOVAN

02.08.2014

33

436-2 / 510

   KOJIĆ STAMENKO MILORAD

02.08.2014

34

501-22 / 622

   KOJIĆ STAMENKO MILORAD

02.08.2014

35

436-2 / 1160

   VASIĆ MIHAILO JORDAN

02.08.2014

36

501-22 / 1419

   VASIĆ MIHAILO JORDAN

02.08.2014

37

436-2 / 960

   SMILJANIĆ  VELIČKA  JORDAN

02.08.2014

38

501-22 / 1174

   SMILJANIĆ  VELIČKA  JORDAN

02.08.2014

39

436-2 / 3455

   VUČETIĆ KRSTE ALEKSANDAR

02.08.2014

40

501-22 / 4192

   VUČETIĆ KRSTE ALEKSANDAR

02.08.2014

41

436-2 / 1746

   SMILJANIĆ JORDAN SVETISLAV

02.08.2014

42

501-22 / 2126

   SMILJANIĆ JORDAN SVETISLAV

02.08.2014

43

436-2 / 3315

   ČIKARIĆ MILOVAN ILIJA

02.08.2014

44

501-22 / 4019

   ČIKARIĆ MILOVAN ILIJA

02.08.2014

45

436-2 / 3838

   TRIŠIĆ SVETISLAV MILENA

02.08.2014

46

501-22 / 4666

   TRIŠIĆ SVETISLAV MILENA

02.08.2014

47

436-2 / 1277

   VASIĆ  ČEDOMIRA MILIVOJE

02.08.2014

48

501-22 / 1562

   VASIĆ  ČEDOMIRA MILIVOJE

02.08.2014

49

436-2 / 2356

   SMILJANIĆ ČEDOMIR SAVO

02.08.2014

50

501-22 / 2871

   SMILJANIĆ ČEDOMIR SAVO

02.08.2014

51

436-2 / 3416

   VASIĆ SIMEUN ŽIVKO

02.08.2014

52

501-22 / 4140

   VASIĆ SIMEUN ŽIVKO

02.08.2014

53

436-2 / 454

   PETROVIĆ MILOVAN ŽIVKO

02.08.2014

54

501-22 / 548

   PETROVIĆ MILOVAN ŽIVKO

02.08.2014

55

436-2 / 3264

   TODOROVIĆ ČEDOMIR MOMČILO

02.08.2014

56

501-22 / 3954

   TODOROVIĆ ČEDOMIR MOMČILO

02.08.2014

57

436-2 / 3266

   VASIĆ SAVO OBRAD

02.08.2014

58

501-22 / 3956

   VASIĆ SAVO OBRAD

02.08.2014

59

436-2 / 888

   VUJIĆ ADAM SIMEUN

02.08.2014

60

501-22 / 1089

   VUJIĆ ADAM SIMEUN

02.08.2014

61

436-2 / 2939

   MIĆANOVIĆ MILENKO NEVENKA

05.08.2014

62

501-22 / 3573

   MIĆANOVIĆ MILENKO NEVENKA

05.08.2014

63

436-2 / 2618

   BOŠKOVIĆ JERONIM JASNA

07.08.2014

64

501-22 / 3192

   BOŠKOVIĆ JERONIM JASNA

07.08.2014

65

436-2 / 2605

   KOJIĆ ŽIVKO BOGOLJUB

07.08.2014

66

501-22 / 3178

   KOJIĆ ŽIVKO BOGOLJUB

07.08.2014

67

436-2 / 3057

   GRUJIĆ MITAR ŽARKO

07.08.2014

68

501-22 / 3713

   GRUJIĆ MITAR ŽARKO

07.08.2014

69

436-2 / 1528

   MATIĆ MARJAN RADOMIR

07.08.2014

70

501-22 / 1864

   MATIĆ MARJAN RADOMIR

07.08.2014

71

436-2 / 2639

   DRAGOVIĆ  MILENKA    RADOMIR

07.08.2014

72

501-22 / 3216

   DRAGOVIĆ  MILENKA    RADOMIR

07.08.2014

73

436-2 / 744

   MARJANOVIĆ MILORAD ILIJA

07.08.2014

74

501-22 / 906

   MARJANOVIĆ MILORAD ILIJA

07.08.2014

75

436-2 / 766

   MATIĆ MILOVAN PETAR

07.08.2014

76

501-22 / 933

   MATIĆ MILOVAN PETAR

07.08.2014

77

501-22 / 3369

   VASIĆ SAVO ALEKSANDAR

07.08.2014

78

436-2 / 2817

   ILIĆ MILIVOJE BRANISLAV

07.08.2014

79

501-22 / 3428

   ILIĆ MILIVOJE BRANISLAV

07.08.2014

80

501-22 / 4050

   VASIĆ  STOJANA JORDAN

07.08.2014

81

436-2 / 3872

   MATIĆ LJUBOMIR MILOVAN

07.08.2014

82

501-22 / 4709

   MATIĆ LJUBOMIR MILOVAN

07.08.2014

83

436-2 / 3765

   LUKEŠEVIĆ VELIBOR MILISAV

07.08.2014

84

501-22 / 4574

   LUKEŠEVIĆ VELIBOR MILISAV

07.08.2014

85

436-2 / 1881

   FILIPOVIĆ MILIVOJE MILORAD

07.08.2014

86

501-22 / 2291

   FILIPOVIĆ MILIVOJE MILORAD

07.08.2014

87

436-2 / 1882

   LUKEŠEVIĆ VELIMIR RADOVAN

07.08.2014

88

501-22 / 2292

   LUKEŠEVIĆ VELIMIR RADOVAN

07.08.2014

89

436-2 / 1363

   RADOVIĆ RADO IVKO

08.08.2014

90

501-22 / 1671

   RADOVIĆ RADO IVKO

08.08.2014

91

501-22 / 3126

   MILOŠEVIĆ SPASAN KRSTO

08.08.2014

92

501-22 / 2591

   KOSTADINOVIĆ DRAGUTIN RADMILA

08.08.2014

93

501-22 / 96

   SMILJANIĆ MLADEN BORIKA

08.08.2014

94

436-2 / 73

   SAMARDŽIĆ JAKOV JEZDIMIR

08.08.2014

95

501-22 / 97

   SAMARDŽIĆ JAKOV JEZDIMIR

08.08.2014

96

436-2 / 93

   MITROVIĆ ŽIVORAD MIODRAG

08.08.2014

97

501-22 / 117

   MITROVIĆ ŽIVORAD MIODRAG

08.08.2014

98

501-22 / 3655

   MITROVIĆ MIRKO MARKO

08.08.2014

99

436-2 / 563

   RADIĆ DIMITRIJA VIDOSAV

08.08.2014

100

501-22 / 690

   RADIĆ DIMITRIJA VIDOSAV

08.08.2014

101

436-2 / 646

   MIĆIĆ ANTONIJE VLADIMIR

08.08.2014

102

501-22 / 787

   MIĆIĆ ANTONIJE VLADIMIR

08.08.2014

103

501-22 / 3796

   MIĆIĆ MILIVOJE STANIMIR

08.08.2014

104

436-2 / 1784

   MITROVIĆ MLADEN SLOBODAN

08.08.2014

105

501-22 / 2171

   MITROVIĆ MLADEN SLOBODAN

08.08.2014

106

501-22 / 417

   NIKOLIĆ DUŠAN RADO

08.08.2014

107

436-2 / 3509

   RAJNOVIĆ DRAGO STOJANKA

08.08.2014

108

501-22 / 4260

   RAJNOVIĆ DRAGO STOJANKA

08.08.2014

109

501-22 / 2737

   MITROVIĆ KUZMAN JOVANKA

08.08.2014

110

436-2 / 3331

   RISTIĆ SVETOZAR BORISAV

08.08.2014

111

501-22 / 4039

   RISTIĆ SVETOZAR BORISAV

08.08.2014

112

436-2 / 893

   MITROVIĆ DRAGUTIN ŽIVORAD

08.08.2014

113

501-22 / 1095

   MITROVIĆ DRAGUTIN ŽIVORAD

08.08.2014

114

501-22 / 1148

   SIMIĆ MITAR PETAR

08.08.2014

115

501-22 / 3208

   VUČETIĆ PANTELIJA RADENKO

09.08.2014

116

436-2 / 949

   SIMIĆ KRSTA RUŽA

09.08.2014

117

501-22 / 1160

   SIMIĆ KRSTA RUŽA

09.08.2014

118

436-2 / 2086

   АURАEVIĆ STOJKO SELIMIR

09.08.2014

119

501-22 / 2533

   АURАEVIĆ STOJKO SELIMIR

09.08.2014

120

501-22 / 3227

   STANOJEVIĆ BOGOSAV VIDOSAV

09.08.2014

121

436-2 / 603

   MATIĆ MILETA ŽIVADIN

09.08.2014

122

501-22 / 740

   MATIĆ MILETA ŽIVADIN

09.08.2014

123

436-2 / 1161

   MATIĆ STANISAV STANOJE

09.08.2014

124

501-22 / 1420

   MATIĆ STANISAV STANOJE

09.08.2014

125

436-2 / 1529

   MATIĆ MILOJKO ČEDOMIR

09.08.2014

126

501-22 / 1865

   MATIĆ MILOJKO ČEDOMIR

09.08.2014

127

436-2 / 2637

   MATIĆ BOŽIDAR DRAGOLJUB

09.08.2014

128

501-22 / 3214

   MATIĆ BOŽIDAR DRAGOLJUB

09.08.2014

129

501-22 / 280

   TODOROVIĆ ČEDOMIR SRETEN

09.08.2014

130

501-22 / 1795

   SMILJANIĆ ARSEN STANOJKA

09.08.2014

131

436-2 / 2691

   MITROVIĆ MILIVOJE MILUTIN

09.08.2014

132

501-22 / 3270

   MITROVIĆ MILIVOJE MILUTIN

09.08.2014

133

501-22 / 2266

   VUČETIĆ IVAN MILOMIR

09.08.2014

134

436-2 / 1857

   NIKOLIĆ MILOVAN SVETOZAR

09.08.2014

135

501-22 / 2261

   NIKOLIĆ MILOVAN SVETOZAR

09.08.2014

136

436-2 / 3309

   MIĆIĆ TIHOMIR VELIMIR

09.08.2014

137

501-22 / 4010

   MIĆIĆ TIHOMIR VELIMIR

09.08.2014

138

436-2 / 415

   NIKOLIĆ MLADEN SAVO

09.08.2014

139

501-22 / 502

   NIKOLIĆ MLADEN SAVO

09.08.2014

140

501-22 / 2253

   ERIĆ ŽIVAN BOJKA

09.08.2014

141

436-2 / 2750

   SAMARDŽIĆ MILINKO SRBOBRAN

09.08.2014

142

501-22 / 3350

   SAMARDŽIĆ MILINKO SRBOBRAN

09.08.2014

143

436-2 / 1269

   SAMARDŽIĆ MILOVAN MILENKO

09.08.2014

144

501-22 / 1552

   SAMARDŽIĆ MILOVAN MILENKO

09.08.2014

145

501-22 / 4589

   ČIKARIĆ MILOVAN ŽIVORAD

09.08.2014

146

436-2 / 1309

   SAMARDŽIĆ VLADIMIR RADOJKO

09.08.2014

147

501-22 / 1605

   SAMARDŽIĆ VLADIMIR RADOJKO

09.08.2014

148

436-2 / 473

   ŽIVANOVIĆ MILORAD SRETEN

09.08.2014

149

501-22 / 567

   ŽIVANOVIĆ MILORAD SRETEN

09.08.2014

150

501-22 / 811

   VULETIĆ VIDOJE SIMKA

12.08.2014

151

501-22 / 3056

   DAMNJANOVIĆ MIHAJILO MILIĆ

12.08.2014

152

501-22 / 3077

   SMILJANIĆ STANIMIR IVAN

12.08.2014

153

501-22 / 707

   LUKIĆ STANKO SLOBODANKA

12.08.2014

154

501-22 / 1455

   TADIĆ NINKO MIHAILO

12.08.2014

155

501-22 / 4471

   SAMARDŽIĆ MILOŠ CVETKO

12.08.2014

156

501-22 / 1339

   RISTIĆ PANTELIJA BRANKO

12.08.2014

157

501-22 / 638

   RISTIĆ VLADSTIMIRA MILENKO

12.08.2014

158

501-22 / 4381

   ILIĆ STANIMIR ŽIVKO

12.08.2014

159

501-22 / 1260

   MATIĆ  MITRA

12.08.2014

160

501-22 / 2531

   LUKEŠEVIĆ IVAN VASILJ

12.08.2014

161

436-2 / 3506

   SAVIĆ ĐORАIJA MIHAJLO

12.08.2014

162

501-22 / 4257

   SAVIĆ ĐORАIJA MIHAJLO

12.08.2014

163

501-22 / 4334

   SIMIĆ SIMO BORISAV

12.08.2014

164

501-22 / 1358

   MATIĆ DUŠAN ROSA

12.08.2014

165

501-22 / 3621

   VUKOSAVLJEVIĆ DRAG RADISLAV

12.08.2014

166

501-22 / 3765

   ERIĆ STANIMIR MILETA

12.08.2014

167

501-22 / 1194

   KRSTANOVIĆ ILIJE DRAGO

12.08.2014

168

501-22 / 4236

   ERIĆ MILIVOJE MILUTIN

12.08.2014

169

501-22 / 2429

   SMILJANIĆ ZDRAVKO STANICA

12.08.2014

170

501-22 / 380

   SMILJANIĆ STANIMIR ILIJA

12.08.2014

171

501-22 / 4309

   ERIĆ ŽIVOTA MILINKO

12.08.2014

172

501-22 / 4066

   MIĆIĆ  VELIĆKO  MILOVAN

12.08.2014

173

501-22 / 4129

   PETROVIĆ DOBROSAV DUŠAN

12.08.2014

174

501-22 / 409

   ILIĆ DRAGUTIN ALEKSANDAR

12.08.2014

175

501-22 / 2690

   MARKOVIĆ MILINKO STANOJE

12.08.2014

176

501-22 / 4678

   TADIĆ MIHAILO SLAVOLJUB

12.08.2014

177

501-22 / 2932

   MATIĆ TIHOMIR ILIJA

12.08.2014

178

501-22 / 3517

   SMILJANIĆ ŽIVKO MILIĆ

12.08.2014

179

501-22 / 1073

   ERIĆ  MILORADA ŽIVOTA

12.08.2014

180

501-22 / 2155

   VULETIĆ DRAGOLJUB DUŠAN

12.08.2014

181

501-22 / 420

   RADIŠIĆ ČEDOMIR MILIVOJE

12.08.2014

182

501-22 / 2310

   KOJIĆ ŽIVKO VIDOSAV

12.08.2014

183

501-22 / 4038

   TADIĆ TADIJA RADOMIR

12.08.2014

184

501-22 / 2357

   АURАEVIĆ RAJKO ŽIVORAD

12.08.2014

185

501-22 / 3275

   SMILJANIĆ VLADIMIR MILINKO

12.08.2014

186

436-2 / 30

   PETROVIĆ VIDOJE MILOVAN

13.08.2014

187

501-22 / 48

   PETROVIĆ VIDOJE MILOVAN

13.08.2014

188

501-22 / 3787

   ALIMPIĆ JOVAN MILAN

13.08.2014

189

501-22 / 3130

   PETROVIĆ MILIVOJE ŽIVORAD

13.08.2014

190

436-2 / 1511

   SMILJANIĆ SAVO JEZDIMIR

13.08.2014

191

501-22 / 1844

   SMILJANIĆ SAVO JEZDIMIR

13.08.2014

192

436-2 / 1653

   SMILJANIĆ SAVO MILOVAN

13.08.2014

193

501-22 / 2013

   SMILJANIĆ SAVO MILOVAN

13.08.2014

194

436-2 / 1169

   SAVIĆ ĐORАIJA MILADIN

13.08.2014

195

501-22 / 1429

   SAVIĆ ĐORАIJA MILADIN

13.08.2014

196

436-2 / 652

   SMILJANIĆ RADIŠA CVIJO

13.08.2014

197

501-22 / 796

   SMILJANIĆ RADIŠA CVIJO

13.08.2014

198

501-22 / 800

   POKORNI  SIME        ANTO

13.08.2014

199

501-22 / 3772

   PETKOVIĆ MARKO IVAN

13.08.2014

200

436-2 / 706

   SMILJANIĆ MILOŠ MILORAD

13.08.2014

201

501-22 / 858

   SMILJANIĆ MILOŠ MILORAD

13.08.2014

202

436-2 / 2469

   NIKOLIĆ ALEKSA VLASTIMIR

13.08.2014

203

501-22 / 3016

   NIKOLIĆ ALEKSA VLASTIMIR

13.08.2014

204

436-2 / 535

   NIKOLIĆ DUŠAN АURO

13.08.2014

205

501-22 / 653

   NIKOLIĆ DUŠAN АURO

13.08.2014

206

501-22 / 2989

   VASIĆ ČEDOMIR MILAN

13.08.2014

207

501-22 / 2976

   ILIĆ DUŠAN MILOŠ

13.08.2014

208

501-22 / 3795

   JOKIĆ MILAN STEVO

13.08.2014

209

436-2 / 3228

   SIMIĆ VITOMIR ŽIVADIN

13.08.2014

210

501-22 / 3911

   SIMIĆ VITOMIR ŽIVADIN

13.08.2014

211

436-2 / 808

   SMILJANIĆ JORDAN VELO

13.08.2014

212

501-22 / 985

   SMILJANIĆ JORDAN VELO

13.08.2014

213

501-22 / 4190

   KOJIĆ ŽIVKO ALEKSANDAR

13.08.2014

214

436-2 / 772

   RADIĆ MILOVANA RUŽICA

13.08.2014

215

501-22 / 939

   RADIĆ MILOVANA RUŽICA

13.08.2014

216

501-22 / 1039

   RADOVIĆ ZDRAVKO RADOJKA

13.08.2014

217

501-22 / 2351

   RAKIĆ DRAGUTINA ANGELINA

13.08.2014

218

436-2 / 3317

   TODIĆ  LUKE     VLADIMIR

13.08.2014

219

501-22 / 4021

   TODIĆ  LUKE     VLADIMIR

13.08.2014

220

436-2 / 1849

   SAVIĆ MILAN SAVO

13.08.2014

221

501-22 / 2250

   SAVIĆ MILAN SAVO

13.08.2014

222

436-2 / 2712

   NIKOLIĆ ŽIVORAD MARIJA

13.08.2014

223

501-22 / 3298

   NIKOLIĆ ŽIVORAD MARIJA

13.08.2014

224

436-2 / 1935

   PAVLOVIĆ ALEKSANDAR NIKOLA

13.08.2014

225

501-22 / 2354

   PAVLOVIĆ ALEKSANDAR NIKOLA

13.08.2014

226

436-2 / 1722

   TEŠIĆ BRANKO BRANISLAV

13.08.2014

227

501-22 / 2094

   TEŠIĆ BRANKO BRANISLAV

13.08.2014

228

436-2 / 2453

   ĆIRKOVIĆ  RADENKO

14.08.2014

229

501-22 / 2999

   ĆIRKOVIĆ  RADENKO

14.08.2014

230

436-2 / 2954

   SIMEUNOVIĆ MILORAD STEVAN

14.08.2014

231

501-22 / 3594

   SIMEUNOVIĆ MILORAD STEVAN

14.08.2014

232

436-2 / 1742

   TRIŠIĆ SERGIJE MIĆO

14.08.2014

233

501-22 / 2118

   TRIŠIĆ SERGIJE MIĆO

14.08.2014

234

501-22 / 764

   VUJIĆ ADAM ILIJA

14.08.2014

235

501-22 / 1947

   JOVIĆ VELIMIR VIDOSAVA

14.08.2014

236

436-2 / 210

   NOVAKOVIĆ ADAM RADOJKA

14.08.2014

237

501-22 / 259

   NOVAKOVIĆ ADAM RADOJKA

14.08.2014

238

436-2 / 598

   NIKOLIĆ NEАO MILE

14.08.2014

239

501-22 / 735

   NIKOLIĆ NEАO MILE

14.08.2014

240

436-2 / 1800

   STANKOVIĆ MILINKO MILOVAN

14.08.2014

241

501-22 / 2191

   STANKOVIĆ MILINKO MILOVAN

14.08.2014

242

436-2 / 2306

   ŽIVKOVIĆ CVETKO MILORAD

14.08.2014

243

501-22 / 2811

   ŽIVKOVIĆ CVETKO MILORAD

14.08.2014

244

436-2 / 2865

   STOJANOVIĆ MILJAN STEVAN

14.08.2014

245

501-22 / 3485

   STOJANOVIĆ MILJAN STEVAN

14.08.2014

246

501-22 / 4839

   STOJILJKOVIĆ  VERA

14.10.2014

247

436-2 / 176

KERAMIČAR I ZAVRŠNI RADOVI U GRAАEVINARSTVU, DRAGAN LUKIĆ PR   LUKIĆ DRAGOLJUB DRAGAN

15.08.2014

248

501-22 / 219

KERAMIČAR I ZAVRŠNI RADOVI U GRAАEVINARSTVU, DRAGAN LUKIĆ PR   LUKIĆ DRAGOLJUB DRAGAN

15.08.2014

249

436-2 / 3076

   MAKSIĆ SVETOZAR BOŠKO

15.08.2014

250

501-22 / 3735

   MAKSIĆ SVETOZAR BOŠKO

15.08.2014

251

436-2 / 2460

   LAZIĆ PETAR MILAN

15.08.2014

252

501-22 / 3007

   LAZIĆ PETAR MILAN

15.08.2014

253

436-2 / 2629

   LUKIĆ BORIVOJE MILENKO

15.08.2014

254

501-22 / 3204

   LUKIĆ BORIVOJE MILENKO

15.08.2014

255

436-2 / 40

   PETKOVIĆ MARINKO MILOVAN

15.08.2014

256

501-22 / 59

   PETKOVIĆ MARINKO MILOVAN

15.08.2014

257

436-2 / 3613

   LUKIĆ  BORISAVA      BOŽIDAR

15.08.2014

258

501-22 / 4382

   LUKIĆ  BORISAVA      BOŽIDAR

15.08.2014

259

436-2 / 2493

   RADIĆ RATKO PREDRAG

15.08.2014

260

501-22 / 3044

   RADIĆ RATKO PREDRAG

15.08.2014

261

436-2 / 3520

   RADIĆ DAMNJANA MILAN

15.08.2014

262

501-22 / 4273

   RADIĆ DAMNJANA MILAN

15.08.2014

263

436-2 / 2545

   RADIĆ MIODRAG MILOJKO

15.08.2014

264

501-22 / 3106

   RADIĆ MIODRAG MILOJKO

15.08.2014

265

436-2 / 1639

   АERIĆ MILOŠ MILADIN

15.08.2014

266

501-22 / 1998

   АERIĆ MILOŠ MILADIN

15.08.2014

267

436-2 / 3110

   LAZIĆ LJUBISAV VUKOSAVA

15.08.2014

268

501-22 / 3773

   LAZIĆ LJUBISAV VUKOSAVA

15.08.2014

269

436-2 / 705

   JOŠIĆ ŽIVOTA JANKO

15.08.2014

270

501-22 / 856

   JOŠIĆ ŽIVOTA JANKO

15.08.2014

271

436-2 / 724

   АUKANOVIĆ DRAGUTIN BOŠKO

15.08.2014

272

501-22 / 881

   АUKANOVIĆ DRAGUTIN BOŠKO

15.08.2014

273

436-2 / 1342

   JOVANOVIĆ LJUBISAVA MILOŠ

15.08.2014

274

501-22 / 1645

   JOVANOVIĆ LJUBISAVA MILOŠ

15.08.2014

275

436-2 / 3772

   VASIĆ RADOMIRA ZORAN

15.08.2014

276

501-22 / 4581

   VASIĆ RADOMIRA ZORAN

15.08.2014

277

436-2 / 1711

   RADIĆ BOGOLJUB MIROSLAV

15.08.2014

278

501-22 / 2081

   RADIĆ BOGOLJUB MIROSLAV

15.08.2014

279

436-2 / 3325

   MITROVIĆ IVAN BRANIVOJE

15.08.2014

280

501-22 / 4031

   MITROVIĆ IVAN BRANIVOJE

15.08.2014

281

436-2 / 2272

   MIJIĆ VIDOSAV АORАE

15.08.2014

282

501-22 / 2766

   MIJIĆ VIDOSAV АORАE

15.08.2014

283

436-2 / 1880

   MILOVANOVIĆ SRPKA MILADIN

15.08.2014

284

501-22 / 2289

   MILOVANOVIĆ SRPKA MILADIN

15.08.2014

285

436-2 / 1282

   ŠIŠIĆ  JOVANA        SLOBODAN

15.08.2014

286

501-22 / 1568

   ŠIŠIĆ  JOVANA        SLOBODAN

15.08.2014

287

436-2 / 892

   KOSTIĆ RADIVOJE IVAN

15.08.2014

288

501-22 / 1094

   KOSTIĆ RADIVOJE IVAN

15.08.2014

289

436-2 / 1886

   VASIĆ  PETRA         SLAVKO

15.08.2014

290

501-22 / 2297

   VASIĆ  PETRA         SLAVKO

15.08.2014

291

436-2 / 884

   VIDIĆ  DRAGAN

15.08.2014

292

501-22 / 1084

   VIDIĆ  DRAGAN

15.08.2014

293

436-2 / 519

   LUKIĆ RADOJE MILORAD

16.08.2014

294

501-22 / 632

   LUKIĆ RADOJE MILORAD

16.08.2014

295

436-2 / 2564

   PEŠIĆ VOJIN SVETOZAR

16.08.2014

296

501-22 / 3131

   PEŠIĆ VOJIN SVETOZAR

16.08.2014

297

436-2 / 2569

   POPOVIĆ DUŠAN АORАE

16.08.2014

298

501-22 / 3136

   POPOVIĆ DUŠAN АORАE

16.08.2014

299

436-2 / 523

   LAZIĆ STOJADIN MILUTIN

16.08.2014

300

501-22 / 637

   LAZIĆ STOJADIN MILUTIN

16.08.2014

301

436-2 / 1668

   PAVLOVIĆ NASTE STANOJE

16.08.2014

302

501-22 / 2030

   PAVLOVIĆ NASTE STANOJE

16.08.2014

303

436-2 / 2034

   RADIĆ ČEDOMIR MILENKO

16.08.2014

304

501-22 / 2469

   RADIĆ ČEDOMIR MILENKO

16.08.2014

305

436-2 / 669

   POPOVIĆ ŠPIRO SAVO

16.08.2014

306

501-22 / 816

   POPOVIĆ ŠPIRO SAVO

16.08.2014

307

436-2 / 3580

   PETROVIĆ PANTO ANGELINA

16.08.2014

308

501-22 / 4344

   PETROVIĆ PANTO ANGELINA

16.08.2014

309

436-2 / 3876

   RADIĆ ZDRAVKO GVOZDEN

16.08.2014

310

501-22 / 4715

   RADIĆ ZDRAVKO GVOZDEN

16.08.2014

311

436-2 / 1243

   MAKSIĆ ČEDOMIR RADMILA

16.08.2014

312

501-22 / 1523

   MAKSIĆ ČEDOMIR RADMILA

16.08.2014

313

436-2 / 1280

   LUKIĆ BORISAV ZDRAVKO

16.08.2014

314

501-22 / 1565

   LUKIĆ BORISAV ZDRAVKO

16.08.2014

315

436-2 / 2223

   JEVTIĆ STEVANA ALEKSANDAR

16.08.2014

316

501-22 / 2696

   JEVTIĆ STEVANA ALEKSANDAR

16.08.2014

317

436-2 / 2849

   RADIĆ ŽIVOJIN RADOVAN

16.08.2014

318

501-22 / 3468

   RADIĆ ŽIVOJIN RADOVAN

16.08.2014

319

436-2 / 1725

   PETKOVIĆ MARJAN NADA

16.08.2014

320

501-22 / 2098

   PETKOVIĆ MARJAN NADA

16.08.2014

321

436-2 / 1774

   MAKSIĆ PETAR VIDOJE

16.08.2014

322

501-22 / 2158

   MAKSIĆ PETAR VIDOJE

16.08.2014

323

436-2 / 156

   SAVIĆ DUŠAN MILORAD

19.08.2014

324

501-22 / 196

   SAVIĆ DUŠAN MILORAD

19.08.2014

325

436-2 / 522

   SAVIĆ MIODRAG BOŠKO

19.08.2014

326

501-22 / 636

   SAVIĆ MIODRAG BOŠKO

19.08.2014

327

436-2 / 3118

   RISTANOVIĆ MILORAD MARKO

19.08.2014

328

501-22 / 3783

   RISTANOVIĆ MILORAD MARKO

19.08.2014

329

436-2 / 3214

   PETROVIĆ ŽIVOJIN SPOMENKA

19.08.2014

330

501-22 / 3894

   PETROVIĆ ŽIVOJIN SPOMENKA

19.08.2014

331

436-2 / 653

   SAVIĆ PETKO ZORAN

19.08.2014

332

501-22 / 797

   SAVIĆ PETKO ZORAN

19.08.2014

333

436-2 / 169

   PETROVIĆ MILIVOJE SAVO

19.08.2014

334

501-22 / 211

   PETROVIĆ MILIVOJE SAVO

19.08.2014

335

436-2 / 1180

   GOLUB VELJKO DRAGAN

19.08.2014

336

501-22 / 1443

   GOLUB VELJKO DRAGAN

19.08.2014

337

436-2 / 2322

   FILIPOVIĆ  M        SAVKA

19.08.2014

338

501-22 / 2828

   FILIPOVIĆ  M        SAVKA

19.08.2014

339

436-2 / 1226

   DESPOTOVIĆ OBRAD MILIJA

20.08.2014

340

501-22 / 1500

   DESPOTOVIĆ OBRAD MILIJA

20.08.2014

341

436-2 / 3200

   VULETIĆ ANDRIJA MIRKO

20.08.2014

342

501-22 / 3877

   VULETIĆ ANDRIJA MIRKO

20.08.2014

343

436-2 / 1070

   SMILJANIĆ BUDIMIR TOMA

20.08.2014

344

501-22 / 1309

   SMILJANIĆ BUDIMIR TOMA

20.08.2014

345

436-2 / 4015

   JEVTIĆ ŽIVORAD MIRJANA

20.08.2014

346

501-22 / 4803

   JEVTIĆ ŽIVORAD MIRJANA

20.08.2014

347

436-2 / 3025

   MARKOVIĆ BORISAV ZDRAVKO

21.08.2014

348

501-22 / 3677

   MARKOVIĆ BORISAV ZDRAVKO

21.08.2014

349

436-2 / 1608

   ILIĆ STOJIMIR MILENKO

21.08.2014

350

501-22 / 1960

   ILIĆ STOJIMIR MILENKO

21.08.2014

351

436-2 / 728

   KIKANOVIĆ TEODOSIJE CVETKO

21.08.2014

352

501-22 / 886

   KIKANOVIĆ TEODOSIJE CVETKO

21.08.2014

353

436-2 / 1650

   KOJIĆ VLADISAV BRANKO

21.08.2014

354

501-22 / 2010

   KOJIĆ VLADISAV BRANKO

21.08.2014

355

436-2 / 2627

   ILIĆ MILAN STOJIMIR

21.08.2014

356

501-22 / 3202

   ILIĆ MILAN STOJIMIR

21.08.2014

357

436-2 / 1353

   HOMKINA  TATIANA

21.08.2014

358

501-22 / 1659

   HOMKINA  TATIANA

21.08.2014

359

436-2 / 97

   KOJIĆ PETRONIJE MILISAV

22.08.2014

360

501-22 / 122

   KOJIĆ PETRONIJE MILISAV

22.08.2014

361

436-2 / 2455

   MAKSIMOVIĆ SLAVOLJUB RUŽICA

22.08.2014

362

501-22 / 3002

   MAKSIMOVIĆ SLAVOLJUB RUŽICA

22.08.2014

363

436-2 / 3462

   DI CICCO-BOGDANOVIĆ M NADEŽDA

22.08.2014

364

501-22 / 4200

   DI CICCO-BOGDANOVIĆ M NADEŽDA

22.08.2014

365

436-2 / 2936

   KOJIĆ LAZAR MILINKO

22.08.2014

366

501-22 / 3570

   KOJIĆ LAZAR MILINKO

22.08.2014

367

501-22 / 1836

   ATANACKOVIĆ LJUBOMIR STANIMIR

22.08.2014

368

501-22 / 232

   ANTONIĆ DUŠANA ŽIVAN

22.08.2014

369

501-22 / 1495

   BOŠKOVIĆ PETAR SNEŽANA

22.08.2014

370

436-2 / 3404

   BOGDANOVIĆ ŽIVOJIN MARINKO

22.08.2014

371

501-22 / 4125

   BOGDANOVIĆ ŽIVOJIN MARINKO

22.08.2014

372

436-2 / 456

   BOGDANOVIĆ ŽIVOJIN MIRKO

22.08.2014

373

501-22 / 550

   BOGDANOVIĆ ŽIVOJIN MIRKO

22.08.2014

374

436-2 / 2735

   ATANACKOVIĆ JEZDIMIR GROZDANA

22.08.2014

375

501-22 / 3331

   ATANACKOVIĆ JEZDIMIR GROZDANA

22.08.2014

376

501-22 / 1298

   PAVLOVIĆ CVETKO SLAVOLJUB

23.08.2014

377

501-22 / 3168

   PAVLOVIĆ JOVAN MILORAD

23.08.2014

378

501-22 / 3072

   JOKIĆ SLOBODAN VERICA

23.08.2014

379

501-22 / 1951

   NOSKOVIĆ DRAGUTINA SVETOZAR

23.08.2014

380

501-22 / 1364

   ILIĆ MILOJE ŽIVKA

23.08.2014

381

501-22 / 2033

   ILIĆ MILISAV NOVKA

23.08.2014

382

501-22 / 2468

   PAVLOVIĆ DRAGOMIR CVETKO

23.08.2014

383

501-22 / 214

   MARKOVIĆ MIHAILO MILE

23.08.2014

384

501-22 / 1328

   MAKSIĆ MAKSIM ZDRAVKO

23.08.2014

385

501-22 / 2488

   MIJIĆ ĐORАE VIDOSAV

23.08.2014

386

501-22 / 337

   ILIĆ SAVO MILIVOJE

23.08.2014

387

501-22 / 2192

   LAZIĆ VLASTIMIR DRAGOSLAV

23.08.2014

388

501-22 / 2926

   LUKIĆ JANKO VUJADIN

23.08.2014

389

501-22 / 976

   ILIĆ ŽIVOJIN MILANKA

23.08.2014

390

501-22 / 3366

   JOKIĆ MIHAILO RADOSAV

23.08.2014

391

501-22 / 3426

   MIĆIĆ GVOZDEN BORIVOJE

23.08.2014

392

501-22 / 1714

   LAVRIV IVAN MILISAV

23.08.2014

393

501-22 / 4661

   IVANOVIĆ TOMO SAVO

23.08.2014

394

501-22 / 1602

   PAVLOVIĆ ŽIVOJIN MILINKO

23.08.2014

395

501-22 / 4696

   ILIĆ BOŠKO BORISAV

23.08.2014

396

501-22 / 1164

   MIJATOVIĆ  DRAGOMIR

23.08.2014

397

501-22 / 4525

   LUKIĆ MILUTIN IVANKA

23.08.2014

398

501-22 / 3580

   АOKIĆ MIHAILO SLOBODAN

27.08.2014

399

501-22 / 3596

   STANKOVIĆ MILINKO DRAGOLJUB

27.08.2014

400

436-2 / 1576

   PETKOVIĆ MILINKO MILAN

27.08.2014

401

501-22 / 1922

   PETKOVIĆ MILINKO MILAN

27.08.2014

402

436-2 / 3235

   POPOVIĆ ĐORАE DUŠAN

27.08.2014

403

501-22 / 3921

   POPOVIĆ ĐORАE DUŠAN

27.08.2014

404

501-22 / 664

   SEKULIĆ SVETOMIR MIODRAG

27.08.2014

405

436-2 / 108

   JOKIĆ RADOMIR MILOŠ

27.08.2014

406

501-22 / 136

   JOKIĆ RADOMIR MILOŠ

27.08.2014

407

501-22 / 2584

   АORАEVIĆ  NIKOLA-  ŠTEFICA

27.08.2014

408

436-2 / 1595

   PETKOVIĆ KOSTADIN MARINKO

27.08.2014

409

501-22 / 1944

   PETKOVIĆ KOSTADIN MARINKO

27.08.2014

410

501-22 / 3157

   SEKULIĆ SVETOZAR SLOBODAN

27.08.2014

411

501-22 / 80

   PETROVIĆ PETRONIJA BOŽO

27.08.2014

412

501-22 / 2527

   ČEČARIĆ  MIOMIRKA

27.08.2014

413

501-22 / 313

   FILIPOVIĆ PETAR SLAVKO

27.08.2014

414

501-22 / 4057

   PETROVIĆ MILIVOJE RADO

27.08.2014

415

436-2 / 2783

   JOSIPOVIĆ MILUTIN MIROSLAV

27.08.2014

416

501-22 / 3388

   JOSIPOVIĆ MILUTIN MIROSLAV

27.08.2014

417

501-22 / 2271

   IVANOVIĆ BORIVOJA GORDANA

27.08.2014

418

501-22 / 2104

   PETKOVIĆ MILADIN MILORAD

27.08.2014

419

501-22 / 2832

   DESPOTOVIĆ BDŽIDAR MILOŠ

27.08.2014

420

436-2 / 2699

   VRAČEVIĆ ĐURO RADOJKA

28.08.2014

421

501-22 / 3279

   VRAČEVIĆ ĐURO RADOJKA

28.08.2014

422

436-2 / 98

   GRUJIČIĆ IGNJAT BOŽIDAR

28.08.2014

423

501-22 / 123

   GRUJIČIĆ IGNJAT BOŽIDAR

28.08.2014

424

436-2 / 2630

   VRAČEVIĆ NASTAS STANIMIR

28.08.2014

425

501-22 / 3205

   VRAČEVIĆ NASTAS STANIMIR

28.08.2014

426

436-2 / 3152

   JOŠIĆ MIJAILO ŽIVOTA

28.08.2014

427

501-22 / 3825

   JOŠIĆ MIJAILO ŽIVOTA

28.08.2014

428

436-2 / 2016

   MARKOVIĆ MLADEN JORDAN

28.08.2014

429

501-22 / 2448

   MARKOVIĆ MLADEN JORDAN

28.08.2014

430

436-2 / 2993

   VRAČEVIĆ DRAGIĆ KOSA

28.08.2014

431

501-22 / 3640

   VRAČEVIĆ DRAGIĆ KOSA

28.08.2014

432

436-2 / 206

   MATIĆ  RADIVOJA    DRAGUTIN

28.08.2014

433

501-22 / 255

   MATIĆ  RADIVOJA    DRAGUTIN

28.08.2014

434

436-2 / 3604

   LAZIĆ LAZAR DRAGOLJUB

28.08.2014

435

501-22 / 4371

   LAZIĆ LAZAR DRAGOLJUB

28.08.2014

436

436-2 / 2788

   VRAČEVIĆ ČEDOMIR RADOMIR

28.08.2014

437

501-22 / 3393

   VRAČEVIĆ ČEDOMIR RADOMIR

28.08.2014

438

436-2 / 1951

   VRAČEVIĆ ŽIVOJIN PETRIJA

28.08.2014

439

501-22 / 2374

   VRAČEVIĆ ŽIVOJIN PETRIJA

28.08.2014

440

436-2 / 3225

   OSTROVSKI DRAGIĆ VIDOSAVA

28.08.2014

441

501-22 / 3908

   OSTROVSKI DRAGIĆ VIDOSAVA

28.08.2014

442

436-2 / 3016

   DESPOTOVIĆ JOVAN RADOVAN

29.08.2014

443

501-22 / 3664

   DESPOTOVIĆ JOVAN RADOVAN

29.08.2014

444

501-22 / 4470

   DESPOTOVIĆ ILIJA VLASTIMIR

29.08.2014

445

501-22 / 3829

   LAZIĆ NEDELJKO MARA

29.08.2014

446

501-22 / 4346

   АERASIMOVIĆ DRAGOLJUB VIDA

29.08.2014

447

501-22 / 2978

   VRAČEVIĆ LAZAR MILENKO

29.08.2014

448

501-22 / 2523

   RISTANOVIĆ DRAGUTIN TOMKA

29.08.2014

449

436-2 / 3054

   DESPOTOVIĆ MILADIN JOVAN

29.08.2014

450

501-22 / 3710

   DESPOTOVIĆ MILADIN JOVAN

29.08.2014

451

436-2 / 1765

   RAKIĆ STANKO DUŠAN

29.08.2014

452

501-22 / 2147

   RAKIĆ STANKO DUŠAN

29.08.2014

453

501-22 / 355

   MITROVIĆ DUŠAN VLADANKA

29.08.2014

454

436-2 / 258

   VRAČEVIĆ RADOMIR VIDOSAV

29.08.2014

455

501-22 / 314

   VRAČEVIĆ RADOMIR VIDOSAV

29.08.2014

456

436-2 / 1701

   TODOROVIĆ JOVAN JANKO

29.08.2014

457

501-22 / 2068

   TODOROVIĆ JOVAN JANKO

29.08.2014

458

501-22 / 3437

   MIĆIĆ ILIJA NATALIJA

29.08.2014

459

501-22 / 2945

   JOŠIĆ ŽIVOJIN RADOVAN

29.08.2014

460

501-22 / 4526

   TODOROVIĆ ŽIVORAD MIODRAG

29.08.2014

461

501-22 / 4539

   DESPOTOVIĆ ILIJA UROŠ

29.08.2014

462

436-2 / 513

S.T.R. SLAVOLJUB ANDRIĆ PREDUZETNIK   ANDRIĆ  SLAVOLJUB

30.08.2014

463

501-22 / 625

S.T.R. SLAVOLJUB ANDRIĆ PREDUZETNIK   ANDRIĆ  SLAVOLJUB

30.08.2014

464

436-2 / 1577

   GAJIĆ RADOMIR BRANISLAV

30.08.2014

465

501-22 / 1923

   GAJIĆ RADOMIR BRANISLAV

30.08.2014

466

436-2 / 3544

   AVRAMOVIĆ DRAGOLJUB MILUTIN

30.08.2014

467

501-22 / 4299

   AVRAMOVIĆ DRAGOLJUB MILUTIN

30.08.2014

468

436-2 / 1206

   ALEKSIĆ MIHAJLO MILOŠ

30.08.2014

469

501-22 / 1475

   ALEKSIĆ MIHAJLO MILOŠ

30.08.2014

470

436-2 / 2490

   ANDRIĆ MILOJKO MIODRAG

30.08.2014

471

501-22 / 3039

   ANDRIĆ MILOJKO MIODRAG

30.08.2014

472

436-2 / 1567

   ALEKSIĆ MIHAILO SRETEN

30.08.2014

473

501-22 / 1912

   ALEKSIĆ MIHAILO SRETEN

30.08.2014

474

436-2 / 962

   BOJIĆ MILOVAN MILOJKA

30.08.2014

475

501-22 / 1177

   BOJIĆ MILOVAN MILOJKA

30.08.2014

476

436-2 / 1102

   FILIPOVIĆ UROŠA VELJKO

30.08.2014

477

501-22 / 1349

   FILIPOVIĆ UROŠA VELJKO

30.08.2014

478

436-2 / 3740

   ANDRIĆ DUŠAN MILOJKO

30.08.2014

479

501-22 / 4543

   ANDRIĆ DUŠAN MILOJKO

30.08.2014

480

436-2 / 866

   ALEKSIĆ CVETKO MILUTIN

30.08.2014

481

501-22 / 1062

   ALEKSIĆ CVETKO MILUTIN

30.08.2014

482

436-2 / 1828

   GLIGORIĆ ŽARKO RADENKO

30.08.2014

483

501-22 / 2228

   GLIGORIĆ ŽARKO RADENKO

30.08.2014

484

436-2 / 3388

   AVRAMOVIĆ ANTO CVETKO

30.08.2014

485

501-22 / 4107

   AVRAMOVIĆ ANTO CVETKO

30.08.2014