Dobro mentalno zdravlje i pozitivan stav mogu vam pomoći da se lakše nosite sa pretnjom i neizvesnošću koju pojava Kovid-19 virusa stvara.

1.      Koristite samo tačne informacije iz legitimnih izvora  jer su takve informacije ključne za izbegavanje straha i panike koje dezinformacije mogu da stvore.

2.      Postavite ograničenja vezana za količinu informacija o Kovid-19.Postavite ograničenja na to koliko i šta čitate vezano za Kovid-19. i na taj način stavite akcenat na sopstveni život i na stvari kojima možete da upravljate.

3.      Vodite računa o sebi.

Brinite o sopstvenom zdravlju.

Nakon izbijanja pandemije Kovid-19 fokusirajte se na stvari na koje možete da utičete (poput dobre lične higijene). Sprovodite svakodnevnu rutinu i uobičajene dnevne aktivnosti (hranite se pravilno, dovoljno spavajte, bavite se stvarima koje vas ispunjavaju).

 

4.      Pružite podršku i pomoć  ljudima  iz vašeg okruženja

Održavanje kontakata sa porodicom i prijateljima može vam pomoći u borbi sa anksioznošću koju pojava Korona virusa izaziva. Iako se samoizolacija kao mera prevencije može činiti zastrašujućom imajte na umu da je to samo privremeno i da postoji mnogo načina da se digitalno povežete sa drugim ljudima (društvene mreže).

5.      Zadržite pozitivan stav o životu

Fokusirajte se na stvari koje su pozitivne u vašem životu. SZO preporučuje da se šire priče i iskustva ljudi koji su se oporavili nakon oboljevanja od Kovid 19 ili podržavali osobu koja se razbolela i ozdravila.

6.       Priznajte svoja osećanja

Normalno je da se osećate prenapeto, stresno, anskiozno i uznemireno. Svoja osećanja možete zapisivati u svoj lični dnevnik, razgovarati sa nekim o tome, raditi nešto kreativno ili baviti se meditacijom. 

7.      Odvojte vreme da razgovarate sa vašom decom o pandemiji Kovid 19.

Veoma je važno da sa decom razgovarate i da ih zaštitite od stresa i histerije koju izaziva pojava Kovid 19 na način na koji ona mogu da razumeju. Razgovarajte sa njima i o sopstvenom stresu kako bi i oni sami naučili kako da se nose sa njim.

8.      Potražite stručnu pomoć

Pridržavajte se zaštitnih i preventivnih mera koje su osmislili  kvalifikovani zdravstveni radnici i saradnici. Ako ovo sve ne može da vam pomogne razmislite da potražite stučnu medicinsku pomoć.  

Otvorene telefonske linije u cilju očuvanja mentalnog zdravlja u uslovima epidemije 

Ministarstvo zdravlja obaveštava javnosti da su u cilju smanjenja stope anksioznosti i depresije u uslovima socijalne izolacije kao i destigmatizacije u vezi sa virusom KOVID – 19. OTVORENE Nacionalne telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima kojima je potrebna. 

Telefoni za psihosocijalnu pomoć građanima su:

0800 309 309 

Kao i posebni telefoni Instituta za mentalno zdravlje 

063 729 8260 ( za mlade i roditelje dece do 18 godina)

063 1751150 ( za osobe starije od 18 godina)

 

Putem navedenih  brojeva telefona stručna lica će savetodavnim radom sa svim zainteresovanim licima (osoba u izolaciji i karantinu, porodicama zaraženih osoba zdravstvenim radnicima i saradnicima) pružanjem podrške kao i adekvatnih informacija o načinima prevazilaženja stresa i anksioznosti doprineti očuvanju mentalnog zdravlja u uslovima epidemije i vanrednog stanja. 

 

Izvor: Mental Health Europe https://www.mhe-sme.org/covid-19 (preuzeto 16.03. 2020.)