Mali Zvornik, 16.06.2020. godine

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za 2020.godinu (”Sl.list opštine Mali Zvornik”,br.7/19), člana 69.Statuta opštine Mali Zvornik (”Sl.list opštine Mali Zvornik”,br.21/18), Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za  opštinu Mali Zvornik za 2019. godinu, broj 06-841 od 18.05.2020. godine i Rešenja o davanju prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-40-00997/2020-09 od 25.02.2020. godine, a na predlog Komisije za realizaciju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Mali Zvornik za 2020. godinu,  Opštinsko veće  opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj 15.06.2020. godine, r a s p i s u j e 

K O N K U R S

ZA DODELU PODSTICAJA KROZ INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2020. GODINU 

Opštinsko veće opštine Mali Zvornik, na predlog Komisije za realizaciju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Mali Zvornik za 2020. godinu, raspisuje Konkurs za dodelu podsticaja ( u daljem tekstu subvencija) kroz investiciona ulaganja u poljoprivredu.

Tekst Konkursa

Obrazac Zahteva

Obrazac Izjave