Na osnovu Programa Fonda za razvoj Opštine Mali Zvornik za 2016. godinu i Odlukom o raspisivanju konkursa za subvencionisanje kamate na kredite dobijene iz sredstava poslovnih banaka broj 06-2234 od dana 16.11.2016. godine, Upravni odbor Fonda za razvoj Oštine Mali Zvornik, raspisuje

K O N K U R S
za subvencionisanje kamate na kredite dobijene iz sredstava poslovnih banaka

Tekst Konkursa