На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Адаптација погона у Брасини број 404-92, 

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Адаптација погона у Брасини

 

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу Уговора>>>