На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Имплементација система електронског управљања документима (електронска писарница) број 404-86,

 ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Имплементација система електронског управљања документима (електронска писарница)

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>