Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije„ broj 124/12,14/2015,68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti Kancelarijski materijal broj  404-48, 

OPŠTINA  MALI ZVORNIK
KRALJA PETRA I br.38, 15318 MALI ZVORNIK 

Objavljuje:

POZIV

Za podnošenje ponuda  za javnu nabavku male vrednosti
Kancelarijski materijal

Poziv za dostavljanje ponuda>>>

Konkursna dokumentacija>>>

Odluka o dodeli ugovora>>>

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija I>>>

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija II>>>