На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи,изградњи моста преко реке Борине у Доњој Борини, изградњи моста преко реке Радаљ на локалном путу L-13 засеок Тришићи и изградњи моста преко Велике реке у Подгају  број 404-38, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи,изградњи моста преко реке Борине у Доњој Борини,изградњи моста преко реке Радаљ на локалном путу L-13 засеок Тришићи и изградњи моста преко Велике реке у Подгају

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Измена и допуна конкурсне документације>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>