На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање број 404-32, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање 

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Измена и допуна конкурсне документације>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>