Na osnovu člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije„ broj 124/12 ,14/15 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke  Rad građevinskih mašina broj 404-24 

OPŠTINA  MALI ZVORNIK
KRALJA PETRA I br.38, 15318 MALI ZVORNIK

Objavljuje:

POZIV

Za podnošenje ponuda  za javnu nabavku
Rad građevinskih mašina

Poziv za dostavljanje ponuda>>>

Konkursna dokumentacija>>>

Pojašnjenje konkursne dokumentacije>>>

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju Ugovora>>>