На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка рачунарске опреме за општинску управу и веће број 404-19, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунарске опреме за општинску управу и веће

 

Позив за подношење понуда>>> 

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора