Mali Zvornik, 31.03.2020. godine

 

U skladu sa Zaključkom Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik broj: 06-668/85 od 30.03.2020.godine, Javno komunalno preduzeće “Drina” Mali Zvornik je počelo sa podelom dezinfekcionih sredstava. 

Cisterna sa dezinfekcionim sredstvom se nalazi ispred ulaza na službeni parking JKP “Drina”, u ulici Ribarska br 21, Mali Zvornik.

Količina rastvora koja se može preuzeti je ograničena na 2 (dva) litra po domaćinstvu.

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU RASTVORA

UPOTREBNI RASTVOR PINOSTERILA 200 , KONCENTRACIJE 0,5%, je tečno dezinfekciono sredstvo na bazi persirćene kiseline (aktivnog kiseonika).

RASTVOR JE SPREMAN ZA  UPOTREBU !

-Koristi se za uništavanje bakterija, gljivica i spora. Vreme delovanja 10-15 minuta, ređe 30 minuta i duže.

-Koristi se za uništavanje virusa. Vreme delovanja 5 minuta.

-Koristi se za dezinfekciju i to:

– opreme, instrumenata, površina, prostora proizvodnih linija, zidova i podova.

Može se koristiti bez ograničenja i bez štetnih posledica.

Posle dezinfekcije ne mora se vršiti ispiranje vodom, osim ako korisnik dezificijensa nije drugačije propisao.

Praznu ambalažu isprati sa dosta vode i može se ponovo koristiti.

DRŽATI VAN DOMAŠAJA DECE!

(ROK UPOTREBE: 15 DANA)