27.04.2018. godine

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije je raspisao Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materija. Rok za podnošenje prijava je 25. maj 2018. godine.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Takođe je raspisan i Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća
Rok za podnošenje prijava je 25. maj 2018. godine.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.