Mali Zvornik, 08.06.2020. godine

OBAVEŠTENJE O JAVNOM POZIVU
ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE
STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 4 SEOSKE KUĆE 

Opština Mali Zvornik obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 4 seoske kuće sa okućnicom i dedelu paketa pomoći, u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 8 – seoske kuće (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen 8 jula 2020. godine na oglasnim tablama opštine Mali Zvornik i mesnih kancelarija opštine Mali Zvornik  i  na internet prezentacijama opštine Mali Zvornik  www.malizvornik.rs   i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs. 

Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maskimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj  protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosudo 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u maksimalnom iznosu do 4.750 evra, u dinarskoj protivvrednosti). Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se  nalazi na teritoriji Republike Srbije. Predmetna seoska kuća saokućnicom mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez teretana objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje. 

Javni poziv traje od 8 jula 2020. godine do 24. avgusta 2020. godine. Sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 015/7195-188 ili kod poverenikaza za izbeglice i migracije u optšinskoj upravi Mali Zvornik ul. Kralja Petra prvog br.38  kancelarija br. 6