Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 014/2018) 

Republika Srbija
MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje 

JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih sredstava u okviru 

PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME

Dokumentacija>>>