28.06.2017. godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – FILIJALA LOZNICA U SARADNJI SA OPŠTINOM MALI ZVORNIK

Raspisuje 

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA
SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Loznica u saradnji sa Opštinom Mali Zvornik (u daljem tekstu: Filijala Loznica) na osnovu javnog konkursa.

Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova ukoliko angažuje nezaposlena lica koja pripadaju sledećim kategorijama teže zapošljivih, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, Lokalnim akcionim planom zapošljavanja i stanjem i potrebama na lokalnom tržištu rada:

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini

– mladi do 30 godina starosti 
– viškovi zaposlenih 
– stariji od 50 godina 
– lica bez kvalifikacija i sa niskim kvalifikacijama 
– Romi 
– osobe sa invaliditetom 
– radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći 
– dugoročno nezaposleni (duže od 12, a posebno lica koja traže zaposlenje duže od 18 meseci) 
– mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca 
– mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja 
– žrtve trgovine ljudima 
– žrtve porodičnog nasilja.

Takođe, u meru je potrebno uključivati i ostala teže zapošljiva lica iz posebno osetljivih kategorija nezaposlenih kao što su: žene, ruralno stanovništvo, izbegla i raseljena lica, povratnici prema sporazumu o readmisiji, samohrani roditelji, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena i roditelji dece sa smetnjama u razvoju.

Pre uključivanja u program Filijala Loznica vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini