Јавне набавке

Навигација:Почетна/Јавне набавке

Унесите услове претраге

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Назив јавне набавке Прилози Датум објаве Рок за предају Статус
2020 404-092/2020 Стручни надзор над извођењем радова за Доградњу вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа“
14/10/2020 23/10/2020 11:00 Активна
2020 404-098/2020 Доградњa вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа“
14/10/2020 26/10/2020 10:30 Активна
2020 404-107/2020 Израда пројекта санације моста у Амајићу
10/10/2020 19/10/2020 10:00 Активна
2020 404-108/2020 Превоз путника, ученика основних школа и средње школе, наставног особља, лица преко 65 година и инвалидних лица на територији општине Мали Зворник
08/10/2020 19/10/2020 10:00 Активна
2020 404-109/2020 Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник
07/10/2020 02/11/2020 10:00 Активна
2020 404-101/2020 Израда пројектно-техничке документације за санацију и адаптацију “Центра за развој иновација у области заштитне животне средине” у Малом Зворнику
09/09/2020 21/09/2020 10:00 Завршена
2020 404-102/2020 Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације
09/09/2020 21/09/2020 11:00 Завршена
2020 404-100/2020 Набавка дезифекционих средстава и средстава за заштиту
09/09/2020 21/09/2020 12:00 Завршена
2020 404-91/2020 Набавка дечијих гарнитура и клупа за одрасле за постављање на јавне површине на територији општине Мали Зворник
20/08/2020 31/08/2020 12:00 Завршена
2020 404-094/2020 Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом
24/07/2020 03/08/2020 11:00 Завршена
2020 404-099/2020 Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача- сарадникe за рад на терену
15/07/2020 24/07/2020 12:00 Активна
2020 404-093/2020 Радови на санирању локалних и некатегорисаних путева ради отклањања последица од поплава на територији општине Мали Зворник
10/07/2020 20/07/2020 11:00 Завршена
2020 404-076/2020 Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације
03/07/2020 15/07/2020 11:00 Активна
2020 404-085/2020 Извођење радова на постављању табли са називима улица ,засеока ,тргова и кућних бројева на територији општине Мали Зворник
29/06/2020 09/07/2020 12:00 Завршена
2020 404-083/2020 Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник
24/06/2020 03/07/2020 11:00 Завршена
2020 404-075/2020 Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“
23/06/2020 02/07/2020 12:00 Завршена
2020 404-080/2020 Услуге одржавања програма електронске писарнице, локалне пореске администарције, трезора и web апликације програма за планирање буџета oбликована по партијама-поновљени поступак
19/06/2020 Завршена
2020 404-77/2020 Израда пројекта калцизације земљишта на подручју општине Мали Зворник
17/06/2020 25/06/2020 11:00 Завршена
2020 404-074/2020 Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник
16/06/2020 29/06/2020 12:00 Завршена
2020 404-069/2020 Набавка путничког аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику
11/06/2020 23/06/2020 12:00 Завршена
Година 2020
Број набавке 404-092/2020
Назив јавног документа Стручни надзор над извођењем радова за Доградњу вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа“
Прилози
Датум објаве 14/10/2020
Рок за предају 23/10/2020 11:00
Статус Активна
Година 2020
Број набавке 404-098/2020
Назив јавног документа Доградњa вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа“
Прилози
Датум објаве 14/10/2020
Рок за предају 26/10/2020 10:30
Статус Активна
Година 2020
Број набавке 404-107/2020
Назив јавног документа Израда пројекта санације моста у Амајићу
Прилози
Датум објаве 10/10/2020
Рок за предају 19/10/2020 10:00
Статус Активна
Година 2020
Број набавке 404-108/2020
Назив јавног документа Превоз путника, ученика основних школа и средње школе, наставног особља, лица преко 65 година и инвалидних лица на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 08/10/2020
Рок за предају 19/10/2020 10:00
Статус Активна
Година 2020
Број набавке 404-109/2020
Назив јавног документа Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 07/10/2020
Рок за предају 02/11/2020 10:00
Статус Активна
Година 2020
Број набавке 404-101/2020
Назив јавног документа Израда пројектно-техничке документације за санацију и адаптацију “Центра за развој иновација у области заштитне животне средине” у Малом Зворнику
Прилози
Датум објаве 09/09/2020
Рок за предају 21/09/2020 10:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-102/2020
Назив јавног документа Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације
Прилози
Датум објаве 09/09/2020
Рок за предају 21/09/2020 11:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-100/2020
Назив јавног документа Набавка дезифекционих средстава и средстава за заштиту
Прилози
Датум објаве 09/09/2020
Рок за предају 21/09/2020 12:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-91/2020
Назив јавног документа Набавка дечијих гарнитура и клупа за одрасле за постављање на јавне површине на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 20/08/2020
Рок за предају 31/08/2020 12:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-094/2020
Назив јавног документа Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом
Прилози
Датум објаве 24/07/2020
Рок за предају 03/08/2020 11:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-099/2020
Назив јавног документа Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача- сарадникe за рад на терену
Прилози
Датум објаве 15/07/2020
Рок за предају 24/07/2020 12:00
Статус Активна
Година 2020
Број набавке 404-093/2020
Назив јавног документа Радови на санирању локалних и некатегорисаних путева ради отклањања последица од поплава на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 10/07/2020
Рок за предају 20/07/2020 11:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-076/2020
Назив јавног документа Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације
Прилози
Датум објаве 03/07/2020
Рок за предају 15/07/2020 11:00
Статус Активна
Година 2020
Број набавке 404-085/2020
Назив јавног документа Извођење радова на постављању табли са називима улица ,засеока ,тргова и кућних бројева на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 29/06/2020
Рок за предају 09/07/2020 12:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-083/2020
Назив јавног документа Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 24/06/2020
Рок за предају 03/07/2020 11:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-075/2020
Назив јавног документа Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“
Прилози
Датум објаве 23/06/2020
Рок за предају 02/07/2020 12:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-080/2020
Назив јавног документа Услуге одржавања програма електронске писарнице, локалне пореске администарције, трезора и web апликације програма за планирање буџета oбликована по партијама-поновљени поступак
Прилози
Датум објаве 19/06/2020
Рок за предају
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-77/2020
Назив јавног документа Израда пројекта калцизације земљишта на подручју општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 17/06/2020
Рок за предају 25/06/2020 11:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-074/2020
Назив јавног документа Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 16/06/2020
Рок за предају 29/06/2020 12:00
Статус Завршена
Година 2020
Број набавке 404-069/2020
Назив јавног документа Набавка путничког аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику
Прилози
Датум објаве 11/06/2020
Рок за предају 23/06/2020 12:00
Статус Завршена
Go to Top