Republika Srbija

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK

Broj: 06 – 914/2017-1

Dana: 05.06.2017. godine

Mali Zvornik  

POZIV NA JAVNU RASPRAVU 

       Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 06.06.2017. godine, sa početkom u 13 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

       1. Predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu. 

       Navedeni akt može se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs. Vaše komentare, mišljenja i primedbe možete proslediti i putem elektronske pošte na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com.

                                                    PREDSEDNIK
                                            SKUPŠTINE OPŠTINE
                                                Radovan Tadić, s.r.


Predlog Odluke o prvim izmenama izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Mali Zvornik  za 2017. godinu