Opštinska uprava Opštine Mali Zvornik poziva sve zainteresovane na javnu raspravu nacrta „Plana upravljanja rizikom od prirodnog hazarda za opštine Mali Zvornik i Ljubovija“, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, sa početkom u 11 časova u ponedeljak 08.06.2015. godine. 

Obaveštavaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da uvid u Nacrt dokumenta mogu pristupiti na sajtu Opštine Mali Zvornik (www.malizvornik.rs), za vreme trajanja javnog uvida mogu podneti primedbe na izloženi nacrt „Plana upravljanja rizikom od prirodnog hazarda Opštine Mali Zvornik i Ljubovija“ u pisanom obliku, na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 časova. 

Nacrt Plana upravljanja rizikom od prirodnog hazarda za opštine Mali Zvornik i Ljubovija >>>