Na osnovu člana 114. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik upućuje 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O
Nacrtu Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu

Utvrđeni Nacrtu Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu, daje se na javnu raspravu od 27.11.2019 do 12.12.2019. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 12.12.2019. godine u 10:00 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik, Kralja Petra I br. 38, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu ”.

Javni poziv>>>

Zaključak>>>

Program>>>

Nacrt Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu>>>