Javna rasprava o Akcionom planu održivog korišćenja i zaštite prirodnih resursa za opštine Mali Zvornik i Zvornik će biti održana dana 31.10.2014. godine u Malom Zvorniku u Velikoj sali Opštinske  uprave sa početkom u 12 časova. Akcioni plan je pripremljen u okviru izrade Studije o održivom korišćenju i zaštiti prirodnih resursa u prekograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina (IPA projekat).

Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi jer svojim predlozima, sugestijama i komentarima možete doprinieti kvalitetnijoj izradi ovog dokumenta za opštinu Mali Zvornik.

Nacrt Akcionog plana za opštinu Mali Zvornik dostupan je na ovoj web stranici, kao i u prostorijama Opštine (kancelarija br. 19). Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti na e-mail: opstmzbranko@ptt.rs, sedam dana od dana održavanja javne rasprave.

Kontakt osoba za detaljnije informacije: Branko Radić, koordinator za izradu Studije za opštinu Mali Zvornik,  Tel: . 015/472-859.

Nacrt Akcionog plana >>>