• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Порески информатор

Поштовани грађани, 

Закон о  финансирању локалне самоуправе омогућио је да се средства из изворних прихода у целости користе за обављање њених  послова. Дакле, средства од пореза на имовину су приход општине. Средства од наплате пореза на имовину користе се за одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, школа, вртића и других објеката што омогућава квалитетније услове живота и рада у општини која их прикупља.

У циљу Ваше боље информисаности о Вашим правима и обавезама по основу пореза на имовину на овој страници ће Вам бити доступне све релевантне информације.

Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Мали Зворник

НАШ НОВАЦ ГРАДИ НАШЕ МЕСТО


Водич кроз порез на имовину>>> 

 

Омогућен електронски увид у стање пореских обавеза

Захваљујући мУправи упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

Анкета у оквиру програма "Реформа пореза на имовину"


Актуелне вести у области пореза на имовину: 

2020-07-09 Нови Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

 

2019-09-02 Електронска пријава и плаћање фирмарине путем Портала локалних пореских администрација

2019-08-12 Рок за уплату трећег квартала пореза на имовину истиче 14. августа

2019-08-06 Општина Мали Зворник омогућиће грађанима учешће у одлучивању о трошењу прихода од пореза на имовину

2018-06-01 У Малом Зворнику 01. јуна почео попис имовине грађана

2018-04-18 Јавни позив за ангажовање сарадника на терену у пројекту „Реформа пореза на имовину“

2018-02-24 Смањење пореске стопе у Малом Зворнику могуће уз повећање обухвата наплате пореза на имовину

 

Решења, одлуке, правилници и извештаји

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину>>> 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Одељења за локалну пореску администрацију 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину

 

Обрасци пореских пријава за утврђивање пореза на имовину: 

Образац ППИ-1 

Образац ППИ-2 - Нови образац који се примењује од 01.01.2019. године

 

Референтна каматна стопа НБС 

Од До Стопа
11.02.2016. 06.07.2016. 4,25%
07.07.2016.  06.09.2017. 4,00%
 07.09.2017. 08.10.2017.  3,75%
09.10.2017.  13.03.2018. 3,50%
14.03.2018.  11.04.2018.  3,25%
12.04.2018.  10.07.2019. 3,00%
11.07.2019.  07.08.2019. 2,75%
08.08.2019.   2,50%

 

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе  од 08.08.2019. године износи  12,50%

 

Пројекат „Програм реформе пореза на имовину - подршка унапређењу администрирања пореза на имовину и добре управе“ финансира Швајцарска агенција за развој, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу, Министарством финансија, Сталном конференцијом градова и општина.


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке