• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

dokumenta

Одлука о симболима Општине Мали Зворник

На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр 127/07), члана 107. Статута општине и на основу Предлога Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник, на седници од 30.05.2011. године донела је Одлуку о симболима општине Мали Зворник, којом се утврђују симболи општине Мали Зворник и регулише њихов изглед, употреба и заштита.

Одлука о симболима Општине Мали ЗворникЗванична документа

 

Статут Општине Мали Зворник

Службени лист Општине Мали Зворник

Одлука о симболима Општине Мали Зворник

Информатор о раду Општине Мали Зворник (ажуриран 22.04.2016. године)

Пословник о раду Савета за здравље општине Мали Зворник

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање у општинској управи општине Мали Зворник

Стратегија развоја Општине Мали Зворник 2019- 2025

          Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Мали Зворник 2019-2025

План развоја општине Мали Зворник за период 2020-2027. године

          Прилог 1: Анализа економског развоја општине Мали Зворник
          Прилог 2: Социо-економска анализа пољопривреде општине Мали Зворник
          Прилог 3: Анализа сектора заштите животне средине, сектора енергетике, сектора саобраћаја и комуникације, сектора урбанизма, просторног планирања и грађевинарства општине Мали Зворник
          Прилог 4: Анализа друштвеног развоја општине Мали Зворник
          Прилог 5: Анализа капацитета општине Мали Зворник за финансирање приоритетних праваца развоја
          Прилог 6: Анализа различитих показатеља општине Мали Зворник на бази аналитичког сервиса ЈЛС Републичког секретаријата за јавну политику
          Прилог 7: Извештај о спроведеној јавној расправи

 

Локални акциони план за младе (2014.-2019.)

План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија

Локални план управљања отпадом општине Мали Зворник 2012 - 2022

Програм развоја спорта општине Мали Зворник 2015 - 2018. година 

          Логичка матрица Програма развоја спорта општине Мали Зворник 2015 - 2018. године 

Финални извештај о усвајању локалног антикорупцијског плана општине Мали Зворник

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке