• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-060/2019 - Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију „Дрина је смисао живота 2019“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-60 од 18.06.2019. године, Општинска управа Maли Зворник дана 18.06.2019. године објављује:

 ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију „Дрина је смисао живота 2019“ 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке