• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-076/2020 - Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације број 404-76 ,

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке