• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-062/2020 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању oтвореног поступка јавне набавке Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник број 404-62, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује 

ПОЗИВ

За подношење понуда за отворени поступак јавне набавке -оквирни споразум
Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Измена и допуна конкурсне документације

08 - Измењена конкурсна документација

09 - Одлука о закључењу оквирног споразума

10 - Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке