• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-056/2020 - Обавештење о покретању преговарачког поступка

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-56, Општинска управа Maли Зворник објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда


Услуге одржавања програма електронске писарнице, локалне пореске администрације, трезора и web апликације програма за планирање буџета обликоване по партијама:

Партија I: Услуге одржавања програма електронске писарнице
Партија II: Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације 

Партија III: Услуге одржавања програма Саветник
Партија IV: Услуге одржавања web апликације програма за планирање буџета

01 Обавештење

02 Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - Партија 1

04 - Одлука о обустави - Партија 2

05 - Одлука о додели уговора - Партија 3

06 - Одлука о обустави - Партија 4

07 - Обавештење о обустави поступка - Партија 2

08 - Обавештење о обустави поступка - Партија 4

09 - Обавештење о закљученњу уговора - Партија 1

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке