• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-053/2020 - Израда пројектне документације за изградњу дечијих игралишта на територији општине Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројектне документације за изградњу дечијих игралишта на територији општине Мали Зворник број 404-53, Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-53
Израда пројектне документације за изградњу дечијих игралишта на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Питања и одговори 1

04 - Измена и допуна конкурсне документације 1

05 - Појашњење конкурсне документације

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Појашњење конкурсне документације

08 - Појашњење конкурсне документације

09 - Појашњење конкурсне документације

10 - Појашњење конкурсне документације

11 - Појашњење конкурсне документације

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке