• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-035/2020 - Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном отвора мостова за меродавну велику воду

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода  и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном  отвора мостова  за меродавну велику воду  број 404-35 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-35 

Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном  отвора мостова за меродавну велику воду

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Одлука о додели уговора

08 - Обавештење о закљученом уговору

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке