• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-028/2020 - Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник број 404-28, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку oтворени поступак-оквирни споразум
Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Обавештење о закључењу оквирног споразума

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке