• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавни позив за за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.28
15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

расписује

Ј А В Н И      П О З И В

бр. 06-2330/2019 –поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије 

за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник

Јани позив>>>

Public invitation>>>

Јавни позив на српском и енглеском језику је објављен у "Службеном гласнику РС",број 2  дана 15.01.2020. године

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке