• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-072/2019 - Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације.

Молимо Вас да нам до 10.07.2019. године  до 12ºº часова доставите Вашу понуду  за Услуге изнајмљивања покретних WC  кабина за потребе манифестације.

У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију и изјаву. 

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена.

Контакт особа: Драгана Марковић, 015/ 7195-188, локал 127 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38, 15 318 Мали Зворник, „Услуге изнајмљивања покретних WC  кабина за потребе манифестације – број 404-72    - НЕ ОТВАРАТИ -”.

01 - Позив

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке