• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-065/2019 - Реконструкција и санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-65
Дана:24.06.2019.године
МАЛИ ЗВОРНИК

                       

ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде 

Подаци о предмету набавке:

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), Реконструкција и санација  тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

01 - Позив

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке