• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавне набавке

Јавне набавке

У овој категорији се налазе све  Јавне набавке које још увек нису окончане.

У категорији "Завршене" можете погледати архиву окончаних Јавних набавки Општине Мали Зворник.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Општини Мали Зворник>>>

Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Општини Мали Зворник>>>

Филтер
Приказ # 
404-112/2019 - Израда пројектне документације за изградњу главног колектора фекалне канализације у Сакару 05 децембар 2019
404-110/2019 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза 29 новембар 2019
404-106/2019 - Набавка и испорука контролних ултразвучних водомера и повезивање са „Лора мрежом“ 28 новембар 2019
404-105/2019 - Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање 21 новембар 2019
404-104/2019 - Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник 12 новембар 2019
404-099/2019 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза 23 октобар 2019
404-079/2019 - Текуће поправке и одржавање возног парка 18 јул 2019
404-072/2019 - Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације 08 јул 2019
404-070/2019 - Пружање угоститељских услуга за манифестације у организацији општине Мали Зворник 02 јул 2019
404-065/2019 - Реконструкција и санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару 24 јун 2019
404-059/2019 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак 17 јун 2019
404-042/2019 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 16 април 2019
404-034/2019 - Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник 26 март 2019
404-131/2018 - Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник 04 децембар 2018
404-129/2018 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“ 30 новембар 2018
404-105/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 14 септембар 2018
404-099/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe 13 септембар 2018
404-100/2018 - Израда пројекта система даљинског надзора и управљања водоводном мрежом 24 август 2018
404-096/2018 - Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом ,пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана 23 август 2018
404-092/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник 23 јул 2018
404-091/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе 23 јул 2018
404-046/2018 - Набавка тонера 19 април 2018
404-043/2018 - Набавка одеће - мајице 11 април 2018

Поткатегорије

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке