• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-009/2020 - Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник  број 404-9, 

ОПШТИНСКA УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА Iбр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-007/2020 - Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка канцеларијског материјала број  404-7, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр .38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка канцеларијског материјала

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

404-004/2020 - Набавка електричне енергије

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14,2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Набавка електричне енергије број 404-4,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Набавка електричне енергије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

Јавни позив за за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.28
15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

расписује

Ј А В Н И      П О З И В

бр. 06-2330/2019 –поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије 

за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник

Јани позив>>>

Public invitation>>>

Јавни позив на српском и енглеском језику је објављен у "Службеном гласнику РС",број 2  дана 15.01.2020. године

404-003/2020 - Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-оквирни споразум – Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник број 404-3, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ,ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности –оквирни споразум

      Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-005/2020 - Услуге телевизијског снимања и емитовања седница Скупштине општине Мали Зворник на телевизији регионалног карактера

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге телевизијског снимања и емитовања седница Скупштине општине Мали Зворник на телевизији регионалног карактера број  404-5, 

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Услуге телевизијског снимања и емитовања седница Скупштине општине Мали Зворник на телевизији регионалног карактера

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

 

404-002/2020 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник број 404-2, 

ОПШТИНСКA УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-123/2019 - Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник  - број 404-123, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

404-122/2019 - Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали Зворник обликоване у партије

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали Зворник обликоване у партије број 404-122, 

ОПШТИНСКA УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали Зворник обликоване у партије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора за партију 1

04 - Одлука о додели уговора за партију 2

404-120/2019 - Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сарадникe за рад на терену

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге агенције  за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сарадникe за рад на терену - број 404-120, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за поступак  јавне набавке мале вредности
Услуге агенције за ангажовање лица за обављање послова пописивача-сарадникe за рад на терену

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-118/2019 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању oтвореног поступка јавне набавке Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник број 404-118 , 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за отворени поступак јавне набавке -оквирни споразум
Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

Поткатегорије

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке