• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Решења о именовању привременог заступника

Општинска управа општине Мали Зворник на основу члана 48. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" број 18/16), решавајући у поступку експропријације катастарских парцела на подручју општине Мали Зворник  по Предлогу Јавног предузећа "Путеви Србије" Београд, Булевар краља Александра број 282, чији је законски заступник Зоран Дробњак, генерални директор а пуномоћник Горан Томић, руководилац Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Зоран Бркић на основу овлашћења начелника Општинске управе број 06-1599/4 од дана 02.08.2018. године, доноси следећа Решења о постављењу привременог заступника и то за:

 1. Решење бр. 465-018-2018-2 - за катастарску парцелу 394/15 у КО Сакар
 2. Решење бр. 465-019-2018-2 - за катастарску парцелу 610/4 у КО Сакар
 3. Решење бр. 465-025-2018-2 - за катастарске парцеле 380/9 и 380/8 у КО Сакар
 4. Решење бр. 465-031-2018-2 - за катастарске парцеле 380/10 и 384/8 у КО Сакар
 5. Решење бр. 465-037-2018-2 - за катастарску парцелу 414/13 у КО Сакар
 6. Решење бр. 465-043-2018-2 - за катастарску парцелу 365/14 у КО Будишић
 7. Решење бр. 465-045-2018-2 - за катастарску парцелу 976/6 у КО Будишић
 8. Решење бр. 465-059-2018-2 - за катастарску парцелу 850/15 у КО Будишић
 9. Решење бр. 465-061-2018-2 - за катастарску парцелу 787/10 у КО Будишић
 10. Решење бр. 465-070-2018-2 - за катастарску парцелу 609/6 и 610/5 у КО Сакар
 11. Решење бр. 465-072-2018-2 - за катастарску парцелу 411/9 у КО Сакар
 12. Решење бр. 465-079-2018-2 - за катастарску парцелу 411/10 у КО Сакар
 13. Решење бр. 465-080-2018-2 - за катастарску парцелу 560/2 у КО Сакар
 14. Решење бр. 465-082-2018-2 - за катастарску парцелу 493/3 у КО Сакар
 15. Решење бр. 465-083-2018-2 - за катастарску парцелу 420/14 у КО Сакар
 16. Решење бр. 465-084-2018-2 - за катастарску парцелу 418/14 и 418/12 у КО Сакар
 17. Решење бр. 465-085-2018-2 - за катастарску парцелу 418/15 у КО Сакар
 18. Решење бр. 465-110-2018-2 - за катастарску парцелу 413/4 у КО Мали Зворник
 19. Решење бр. 465-117-2018-2 - за катастарску парцелу 1395/8 у КО Велика Река
 20. Решење бр. 465-124-2018-2 - за катастарску парцелу 3288/8, 3288/9 и 3288/7 све у КО Велика Река
 21. Решење бр. 465-127-2018-2 - за катастарску парцелу 1395/7 у КО Велика Река
 22. Решење бр. 465-128-2018-2 - за катастарску парцелу 3289/3 у КО Велика Река
 23. Решење бр. 465-156-2018-10 - за катастарску парцелу 1875 КО Велика Река

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке