• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Здравствене установе

Здравствену заштиту становништва у Малом Зворнику организује и спроводи Дом здравља “Мали Зворник". Дом здравља има у свом саставу 6 здравствених амбуланти смештених у насељима: Велика Река, Доња Трешница, Радаљ, Доња Борина, Брасина и Цулине. У овим амбулантама ради по једна медицинска сестра, а лекар опште праксе долази једном седмично.

 У Дому здравља “Мали Зворник” превентивна заштита се одвија у оквиру одељења опште праксе, гинеколошког диспанзера, педијатријске службе, службе за рад на терену и секторским амбулантама.

 Лекари који раде општу праксу уједно се ангажују и на покривању амбулатног рада по селима. Једном седмично, као консултанти, из Лознице долазе следећи лекари специјалисти: интерниста, пнеумофтизиолог, ОРЛ, очни лекар, неуропсихијатар. За сва болничка лечења становништво се упућује у Здравствени центар Лозница.

 Малозворнички Дом здравља крајем 2006. године решио је свој хронични проблем, замену равног крова који је дуги низ година проузроковао прокишњавања и оштећења унутрашњости. Радове вредне око 3 милиона динара једним делом финансирало је Министарство здравља републике Србије, док је други део средстава за ову намену обезбеђен из фонда Националног инвестиционог плана.

 Директор Дома здравља ''Мали Зворник'' из Малог Зворника је Живорад Јокић, дипл. економиста.

 Дом здравља "Мали Зворник" је од 2010. године прешао у надлежност локалне самоуправе.

 У Малом Зворнику постоје 2 приватне апотеке и апотека Апотекарске установе Лозница. Такође постоји и једна приватна биохемијска лабораторија и неколико приватних стоматолога.

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке