Danas je održan drugi sastanak Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora sa sledećim dnevnim redom:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,

2.      Izveštaj o radu inspekcisjkih službi iz opštine Mali Zvornik,

3.      Razno.

Komisija je razmatrala i opšti obrazac Zapisnika o inspekcijskom nadzoru, radi jednoobraznog korišćenja od strane inspektora, usaglasila tekst obrasca i jednoglasno usvojila isti i donela odluku da se on dostavi opštinskim inspektorima i objavi na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.