Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06- 1789     
Dana, 21.09.2017. godine
MALI ZVORNIK

                    Na osnovu člana 43. Statuta opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornk”, broj 5/15 – prečišćen tekst) i člana 41. i 42. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornik”, broj 13/08), 

S A Z I V A M

DVANAESTU REDOVNU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK
ZA 29. SEPTEMBAR (PETAK) 2017. GODINE SA POČETKOM U 1000 č.

 

 

             Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I   R E D : 

 1. PREDLOG ODLUKE O TREĆIM IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2017. GODINU.
 2. PREDLOG TREĆIH IZMENA I DOPUNA KADROVSKOG PLANA ZA OPŠTINSKU UPRAVU I OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2017. GODINU.
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE.
 4. PREDLOG PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.
 5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ”DRINA” MALI ZVORNIK.
 6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU SIMBOLA OPŠTINE MALI ZVORNIK
 7. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE.
 8. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA KOMISJE ZA STATUT I PROPISE.
 9. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE BUDŽETSKOG FONDA ZA PRUŽANJE PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 10. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O PRIBAVLJANJU  I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 11. PREDLOG REŠENJA O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA.
 12. IZBOR ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 13. ODBORNIČKA PITANJA.
 14. RAZNO. 

          Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon 471-957. 

                                                                               PREDSEDNIK
                                                                        SKUPŠTINE OPŠTINE
                                                                           Radovan Tadić, s.r.