Dnevni red 7. redovne sednice Skupštine opštine Mali Zvornik, koja je zakazana za petak, 28. april 2017. godine

 

Republika Srbija

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06- 639       
Dana, 20.04.2017. godine
MALI ZVORNIK 

                    Na osnovu člana 43. Statuta opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornk”, broj 5/15 – prečišćen tekst) i člana 41. i 42. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornik”, broj 13/08), 

S A Z I V A M

SEDMU REDOVNU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK
ZA 28. APRIL  (PETAK) 2017. GODINE SA POČETKOM U 1000 č.

 

 

             Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I   R E D : 

 1. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU  BIBLIOTEKE ”17. SEPTEMBAR” MALI ZVORNIK.
 2. PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU  BIBLIOTEKE ”17. SEPTEMBAR” MALI ZVORNIK.
 3. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ”MALI ZVORNIK” IZ MALOG  ZVORNIKA ZA 2016. GODINU.
 4. IZVEŠTAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ”MALI ZVORNIK” IZ MALOG ZVORNIKA O PRAVIMA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE ZA 2016. GODINE.
 5. PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ”MALI ZVORNIK” IZ MALOG  ZVORNIKA ZA 2017. GODINU.
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA ”MALI ZVORNIK” IZ MALOG ZVORNIKA ZA 2016. GODINU.
 7. FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA ”MALI ZVORNIK” IZ MALOG ZVORNIKA ZA 2017. GODINU.
 8. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ”DRINSKO PRIOBALJE U DELOVIMA KATASTARSKIH OPŠTINA UZVODNO OD MALOG ZVORNIKA U OPŠTINI MALI ZVORNIK”.
 9. PREDLOG ODLUKE DA SE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA GENERALNE REGULACIJE ”DRINSKO PRIOBALJE U DELOVUMA KATASTARSKIH OPŠTINA UZVODNO OD MALOG ZVORNIKA U OPŠTINI MALI ZVORNIK”.
 10. PREDLOG ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA MLADIM BRAČNIM PAROVIMA ZA KUPOVINU KUĆE SA OKUĆNICOM NA SELU NA PODRUČJU OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 11. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE KOJIMA SU ODREĐENE NOVČANE KAZNE ZA PREKRŠAJE.
 12. PREDLOG PRAVILNIKA O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI I POMOĆI U NATURI U OPŠTINI MALI ZVORNIK.
 13. PREDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJUVISINE NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA USTANOVA I PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE BUDŽETSKOG FONDA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA OPŠTINE.
 14. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA  NADZORNOG ODBORA JKP ”DRINA” MALI ZVORNIK.
 15. PREDLOG REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 16. ODBORNIČKA PITANJA.
 17. RAZNO.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Radovan Tadić, s.r.